Архив новини Община Несебър

Община Несебър с ново безспорно признание
Министерството на финансите и отреди третото място по финансов рейтинг сред общините в Република България

В класацията на всичките 264 общини в страната, Министерството на финансите отреди трето място на Община Несебър. На първо място по финансов рейтинг е Община Шабла, следвана от Община Челопеч. Четвъртата позиция е за Община Панагюрище.

Класацията е по оценки за първото полугодие на настоящата година в съпоставка с 12 показателя за същия период на миналата година. За разлика от първите две общини, които правят повече или по-малко рязък скок в класацията си /Шабла от 81 на 1 място, и Челопеч от 7 на 2/, Община Несебър показва стабилно и устойчиво развитие, придвижвайки се от 5-то на 3-то място, повишавайки оценката си от 55,34 на 65,74.
Повишаването на рейтинга на Община Несебър е резултат от крайната оценка по всичките 12 показатели, които се оценяват от Министерството на финансите. С резултат от 65,74 Несебър оставя след себе си останалите 261 общини в страната.

Най-открояващата се оценка за Община Несебър е по показателя „Покритие на разходите от местни дейности със собствени приходи”, която от 75,18 през 2011г. нараства на 179,71 през 2012. Най-важна е обаче оценката по показателя „Финансова самостоятелност”, която нараства от 77,91 на 131,89 /за сравнение- оценката по този показател на Община Шабла е от 87,64 на 110,70/.

Община Несебър е пълен отличник по други два показателя: „Размер на дълга, като процент от собствените приходи и изравнителна субсидия” и „Просрочени задължения като процент от собствените приходи и изравнителна субсидия”, тъй като нито има дълг, нито просрочени задължения.

За отбелязване е повишаването на оценката по показателя „Дял на собствените приходи от общите постъпления” от 80,63 на 84,07. Макар и по-малък, ръст има и по показателя „Бюджетно салдо спрямо общите постъпления”, чиято оценка нараства от 30,36 на 31,05. Стабилна е оценката и по показателя „Финансова устойчивост”, която нараства от 110,12 на 110,35.

Наскоро излезе и справката за събиране на туристическа такса, след която стана ясно, че Община Несебър е събрала с около 500 000 лв. повече такси в сравнение със същата дата от предходната година.
При обявяването на класацията финансовият министър Симеон Дянков заяви, че приложената методика от показатели структурира и консолидира информацията за финансовото състояние на общините и сама по себе си представлява механизъм и своеобразен инструмент за тяхното финансово управление. В същото време министърът обяви, че за общините показали добри финансови резултати ще има допълнителни бонуси. Финансовият контрол обаче ще бъде тотален. На всеки 3 месеца Министерството на финансите ще класира общините с най-добра и най-лоша финансова дисциплина. Всяка община ще се оценява и по критерий за активно усвояване на европари и инвестиране в общинската инфраструктура.

От догодина класацията се обвързва с въвеждането на нов модел на стимулиране и дисциплиниране на общините. „Кметовете, които нямат дългове и управляват най-добре общинските бюджети ще получават допълнителен бонус като процент от субсидията от държавния бюджет”, категоричен е Дянков. Освен това стана ясно, че държавата няма намерение да спасява общините с огромни дългове, независимо от какви разцветки са кметовете им.

Второто място в класацията по кредитен рейтинг на общините в България през миналата година и третото място на Община Несебър в настоящата класация доказват за пореден път, че заслуга за челните места има не само финансовата структура на Община Несебър, а целият изпълнителен апарат на общинската администрация, сформиран от кмета Николай Димитров.

В Несебър за тези постижения не се шуми излишно, тъй като се приемат за част от ежедневието. Но признанието за доброто управление на общинските пари от самия министър на финансите в най-мащабната и безпристрастна оценка на общините в Република България е факт, красноречив сам по себе си, който не се нуждае от коментар.

.
Публикувано 23 Aug 2012 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017