Архив новини Община Несебър

Форум „Енергийно планиране на местно равнище“


В рамките на проект „Energy for Mayors - Мрежа на устойчивите енергийни поддържащи структури на Споразумението на кметовете”, съфинансиран от Европейската Комисия, Асоциацията на Българските Черноморски Общини, съвместно с община Несебър ще проведе дискусионен форум на тема „Енергийно планиране на местно равнище“.

Дискусията ще се състои днес от 14:30 ч. В залата на Общински съвет в Несебър В нея ще вземат участие експерти от община Несебър, както и граждани, неправителствени организации и представители на местните енергийни доставчици.

Целта на форума е да се направи оценка на енергийния сектор на общината с определяне на силните и слабите страни, възможностите и заплахите в този сектор. Това е една от съществените стъпки при разработването на устойчив енергиен план на общината. В същото време ще помогне за оформянето на общ преглед на енергийната ситуация на общината от гледна точка на енергийна консумация и производство, възможности за използване на ВЕИ, мобилност.

Проект „Energy for Mayors - Мрежа на устойчивите енергийни поддържащи структури на Споразумението на кметовете” се изпълнява от АБЧО на територията на черноморските общини. Основната цел на проекта е да насърчи Поддържащите структури на инициативата „Споразумение на кметовете“ и да гиобучи да подпомагат общините в подписване на Споразумението, както и да засили ролята на местните власти като политически и административни структури; да подпомогне раработването и изпълнението на Устойчиви Енергийни Планове в избрани общин; да осъществява ефективен монторинг на изпълнението на Устойчивите Енергийни Планове и да подобри ефективността на енергийното управление в избрани общини.

Община Несебър е една от осемте български общини, в които ще бъдат разработени пилотни устойчиви енергийни планове.
.
Публикувано 26 Jul 2012 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017