Архив новини Община Несебър

В ОБЩИНА НЕСЕБЪР СЕ ПРОВЕДЕ РАБОТЕН СЕМИНАР С ДИРЕКТОРИ НА УЧИЛИЩА ОТ ОБЛАСТ БУРГАС


В изпълнение на Плана за дейността на РИО – Бургас за 2011/2012 учебна година и във връзка с дейността на съюза на работодателите в системата на народната просвета в България – областна организация – Бургас, на 3-ти и 4-ти юли тази година в община Несебър се проведе работен семинар с директори на училища от област Бургас. По покана на организаторите, на официалното откриване на семинара присъства и Кмета на община Несебър господин Николай Димитров. В своето приветствие към участниците той отбеляза, че обезпечаването на общинските образователни институции с високо квалифицирани специалисти е приоритет в политиката на община Несебър за осигуряване на качествено образование. По-нататък в своето изказване господин Димитров изрази удовлетворение от факта, че настоящият работен семинар е трети образователен форум през учебната 2011/2012 година, който РИО – Бургас и областната организация на Съюза на работодателите в системата на народната просвета провеждат на територията на община Несебър и това е естествен резултат от отличното взаимодействие на община Несебър с всички институции, отговарящи за провеждането на държавната политика в областта на образованието. „Уверявам Ви, че аз и моите колеги от общинска администрация оценяваме значението на всеки форум, който допринася за повишаване на квалификацията и обмяна на добри практики между хората, в чиито ръце сме поверили образованието и възпитанието на нашите деца” – завърши своето приветствие Кмета на общината, като пожела на всички участници в работния семинар ползотворна работа и приятен престой в община Несебър. Двудневната програма на семинара включва важни за работата на директорите въпроси - възлагането на обществени поръчки, механизмите за проверка, трудови правоотношения в учебните заведения, прилагането на Наредбата за представителното облекло на лицата от педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите звена и др..
Публикувано 04 Jul 2012 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017