Архив новини Община Несебър

Стартира процедура за изграждане на жилищна сграда с 42 апартамента в несебърския жк “Черно море” за 2 103 280 лв
С 14 гласа “за” и 4 “против” общинските съветници в Несебър приеха предложението на кмета Николай Димитров за изграждане на жилищна сграда в жк “Черно море”. В нея ще бъдат изградени 42 бр. жилища с обща разгърната жилищна площ от 3194 кв.в.,15 бр. гаражи,всеки от 24 кв.м. и 42 складови помещения,всяко по 4 кв.м.

В изпълнение на социалната политика на Община Несебър в новата жилищна сграда ще бъдат настанени социално слаби семейства,обитаващи понастоящем 12 едноетажни полумасивни сгради,тип ”бунгала” в новата част на Несебър.

Към настоящия момент тези сгради са в лош и грозящ вид и създават опасност за обитателите им.В докладната на кмета на Община Несебър се изтъква,че тъй като в момента Общината не разполага със свободни жилищни имоти за настаняване на семейства в неравностойно социално положение,се налага необходимостта от изграждане на специализирана жилищна сграда.

В нея ще бъдат настанени живеещите от полумасивните сгради,картотекирани като жилищно нуждаещи се.С изграждането на новата жилищна сграда обаче ще бъде решен проблема не само на тези социално слаби семейства,а и на други граждани-жители на общината с установени жилищни нужди,които желаят да бъдат настанени под наем в общински жилища.А също така ще се осигури и резервен жилищен фонд,с който не се разполага към настоящият момент.

Началната конкурсна цена на правото на строеж е 2 150 560 лв.Спечелилият участник за изграждане на обекта се задължава да съгласува заданието и проектите по време на тяхното изготвяне и преди внасянето им за одобряване.Срокът за изграждане,въвеждане в експлоатация на сградата в УПИ ІV,кв.19 по плана на жк”Черно море” и предаването й на Община Несебър е до 30 месеца от сключването на договора за отстъпено право на строеж.
.
Публикувано 05 Jun 2012 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017