Архив новини Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР УЛЕСНЯВА ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ СИ С НОВ ВИД ЕЛЕКТРОННА УСЛУГА


От днес, жителите на Община Несебър имат възможността да направят електронна справка за своите местни данъци и такси.

Общинска администрация създаде тази услуга , за да може по бърз, лесен и удобен начин, всеки жител да се запознае с дължимите от него такси, без да е необходимо да посещава сградата на администрацията.

Чрез въвеждане на ЕГН и входящ номер и дата на документ, подаден в Дирекция "МПДТР", всеки един едноличен търговец или физическо или юридическо лице ще има възможността да провери: Декларирани недвижими имоти на територията на Община Несебър; Декларирани превозни средства с регистрация територията на Община Несебър; Регистрирани патентни дейности на територията на Община Несебър; Други подадени декларации в Дирекция "МПДТР" Община Несебър; Глоби и имуществени санкции по наказателни постановления за местни данъци; Информация за услуги, предоставяни от Дирекция "МПДТР" Община Несебър; Задължения на граждани и фирми за местни данъци, такса битови отпадъци, глоби и имуществени санкции по наказателни постановления и плащания на граждани и фирми за местни данъци, такса битови отпадъци, глоби и имуществени санкции по наказателни постановления.

Адресът, на който се предлага новата услуга е http://www.tax.nesebar.bg/ и е достъпен за всеки 24 часа в денонощието, а прекият път до него се намира в лявата половина на началната страница на официалния сайт на Община Несебър – www.nessebarinfo.com и е озаглавен – „Електронни справки – Местни данъци и такси”.


.
Публикувано 09 May 2012 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017