Архив новини Община Несебър

УРОК ЗА ,,ДИСКРИМИНАЦИЯ” В ОБЩИНА НЕСЕБЪР


В ОУ ,,Св.Св.Кирил и Методий” - с. Равда учениците от 6 и 7 клас се срещнаха с Ирина Иванова, регионален представител на Комисията за защита от дискриминация, която запозна младите хора със смисъла и значението на думата „дискриминация”. Инициативата на информационната кампания е по идея на Областната комисия за защита от дискриминация съвместно с Местната комисията за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Несебър. Целта на мероприятието беше да информира децата, какво точно представлява дискриминацията, как да реагират, ако попаднат в такъв тип ситуация и къде да потърсят правата си. На децата им беше обяснено, че могат да получат помощ и консултация в приемната, организирана в сградата на община Несебър, и че никой не трябва да се страхуват да търси правата си.

„Никой не трябва да бъде третиран несправедливо и неравно заради неговия пол, раса, етническа принадлежност, народност, гражданство, сексуална ориентация, имуществено състояние, различна вяра или физически различия. Защитата от дискриминация е основно човешко право и всяко демократично общество трябва да гарантира равни права на своите граждани...Обществото трябва да се учи на толерантност в отношението си към различните хора, затова е важно да възпитаваме младите хора на сътрудничество, обща полезност и удовлетвореност, за един по-хармоничен и мирен свят” – заяви Ирина Иванова

След представената презентация от г-жа Иванова срещата продължи с дискусия между учениците и психолога към МК Румяна Костова. Децата активно се включиха в разговора и разсъждаваха кои думи могат да нараняват и пречат на формирането ни като личност, как да приемаме различието, да се научим да се уважаваме взаимно и да се приемаме такива каквито сме. Упражненията и интерактивните игри помогнаха на децата да разберат какви са правата им и как да използват думите в процеса на общуване и им разясниха, защо трябва да знаят какво е дискриминация и с какво се занимава тази институция.


.
Публикувано 26 Apr 2012 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017