Архив новини Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР ВЗЕМА ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ТИГРОВ КОМАР В РАЙОНА


В заседателната зала на Община Несебър се състоя първото по ред заседание на общинската епизоотична комисия, свикано по повод писмо на директора на РЗИ-Бургас, относно сигнал за доказано наличие на Азиатски тигров комар на територията на община Созопол, кв. Боджака.

На срещата присъстваха Красимира Тодорова-директор на дирекция „Хуманитарни дейности” в Община Несебър и председател на комисията, представители на общинска администрация от отдел „Екология” в Община Несебър, представители на управление „Общински гори, селско и горско стопанство”, общинска служба „Земеделие и гори”, както и представител на РУП-Несебър.

По време на заседанието се набелязаха необходимите противоепидемични мерки, които трябва да се предприемат, с оглед предпазните мерки за недопускане разпространението на този вид комар. В тази връзка последва и издаването на заповед на Кмета на Община Несебър с превантивните действия, които трябва да се предприемат не само от страна на общината, но и от собствениците на всички рискови обекти, които се занимават с внос на автомобилни гуми или вносен посадъчен материал.

По повод сигнала за наличието на нов вид комар, нехарактерен за нашата географска ширина, на срещата присъстваха и д-р Н. Христова и биолога З. Цокова от РЗИ-Бургас, които разясниха пред комисията какво представлява тигровият комар и какви са опасностите при ухапване от него.Тези комари принадлежат към т. нар екзотични за Европа видове, тъй като ендемични райони на разпространението им са джунглите в тропическите и субтропическите области: Централна и Южна Америка, Индокитайски и Индийски полуострови. Поради глобалните промени в климата на планетата и в резултат на човешката дейност комарите се пренасят в нови, неестествени за тях места. В Европа са пренесени чрез транспортни средства /самолети и кораби/, въздушни течения и др. Приспособени са за живот в крайбрежни и крайречни зони, около плавателни канали, рибарски селища, пристанища и други райони за риболов, депа за складирани автомобилни гуми, центрове за търговия с вносен посадъчен материал и декоративни растения, влажни битови биотопи, някои от които силно замърсени с отпадъци, в това число и животински.

Насекомото е черно със сребристо-бели петна, яйцата му издържат на засушаване и студ. Този вид комар е преносител на вирусите, предизвикващи трески с инфекциозен характер-Денга и Чукунгуня. Инфекциозната болест Денга протича с токсо-инфекциозен синдром /с двукратно повишаване на температурата/, болки в ставите и мускулите, екзантем и нерядко с хеморагичен синдром. Симптомите са като на грип, морбили, скарлатина, малария, папатациева треска, коремен тиф, ревматизъм. Чукунгуня е остра инфекциозна болест, като думата буквално се превежда като „чупещи кости”. Клиничната картина е подобна на Денгата.

Засега в България не е открит случай на заразени граждани, но е наложително във всички общини да се предприемат противоепидемични мерки, с цел недопускане случаи на заболяване.

Публикувано 18 Apr 2012 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017