Архив новини Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР НАЛОЖИ ГЛОБА ЗА ОТСИЧАНЕ НА ДЪРВЕТА


През месец март, служители на Управление на Благоустройство и комунално стопанство при Община Несебър, неправомерно са подкастрили и изсекли дървета в старата част на Несебър. Добронамерени жители на града, уведомиха Община Несебър за извършената нередност, която от своя страна назначи проверка от служители на отдел „Екология”. След оглед на мястото, те констатираха нарушение, в следствие на което съставиха акт, посредством който, началникът на Управление на БКС наложи глоба на служителя, извършил неправомерното отсичане.

Община Несебър благодари на семействата, подали сигнал за нередност и уведомява, че за в бъдеще ще продължи да следи за сигнали на жители и съответно да установява извършени нередности и независимо дали те са дело на граждани или на служители на Общината, както в гореспоменатия случай, на всеки ще бъде наложена глоба. От своя страта отдел „Екология” ще продължи да следи и контролира за подкастрянето и отсичането на дървесната и храстова растителност на територията на Община Несебър, без писмено разрешение.
.
Публикувано 04 Apr 2012 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017