Архив новини Община Несебър

ПЛАНЪТ ЗА ОПАЗВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА СТАРИНЕН НЕСЕБЪР Е ВЕЧЕ В ОБЩИНА НЕСЕБЪР


Днес в Община Несебър пристигна, изработения и завършен от Министерството на културата, План за опазване и управление на Старинен Несебър. Следващата стъпка, преди неговото официално прилагане е, пълното запознаване на съдържанието му с експерти от Общината. След като, Планът бъде подробно разгледан и разучен, съгласно Закона за културното наследство, Община Несебър ще пристъпи по процедура за обществено обсъждане и запознаване на населението на Стария Несебър с новия план за опазване и управление на града на ЮНЕСКО.

Планът за опазване и управление на Старинен Несебър съдържа комплект от три тома в три екземпляра или общо 9 тома.

Първи том, озаглавен - „Главен текст и електронна версия”, е съставен от 392 страници и съдържа следните раздели:
- Въведение
- Общо описание
- Значимост на ценността
- Анализ и оценка на състоянието
- Стратегически цели и специални задачи на Плана за опазване и управление на Старинен Несебър
- Стратегически насоки за опазване, използване и управление
- Прилагане на Плана за опазване и управление на Старинен Несебър
- Програми, планове, проекти

Втори том, озаглавен - „Илюстрации”, е съставен от 187 листа и включва в себе си цветни схеми и фотографии, разпределени в два раздела – „Графични илюстрации” и „Фотодокументация”.

И последният трети том, озаглавен – „Приложения”, е съставен от 416 листа, съдържащи текстове, цветни схеми и фотографии, разпределени в два раздела – „Пилотни приложни продукти на Плана за опазване и управление на Старинен Несебър” и „Документи, засягащи Плана за опазване и управление на Старинен Несебър”.
.
Публикувано 24 Feb 2012 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017