Архив новини Община Несебър

ОБРАЗОВАНИЕТО В НЕСЕБЪР ПРЕЗ 2011 ГОДИНА


През 2011 г. в сферата на образованието приоритет в политиката на община Несебър беше, обезпечаването на основната функция на детските и учебни заведения – образователно-възпитателния процес. Образователната инфраструктура на община Несебър включва десет общински детски заведения, девет общински училища и общински детски комплекс. 254 учители обучават и възпитават общо 3050 деца и ученици от Община Несебър. Общинските образователни институции разполагат със съвременни сгради и модерна, отговаряща на функциите им материално-техническа база, която общинското ръководство продължава да подобрява и обогатява. През 2011 година стартира изпълнението на проект: „Подобряване енергийната ефективност на ОДЗ „Обзорче” в град Обзор, ЦДГ „Радост” в село Оризаре, ЦДГ „Детски свят” в село Кошарица, ОДЗ ”Калина Малина” в град Несебър и ПГТ „Иван Вазов” в к.к. Слънчев бряг. С реализацията на проекта ще се обнови и санира изцяло голяма част от образователната инфраструктура на територията на общината.

През 2011 г. успешно продължи въвеждането на целодневно обучение в общинските училища – за първи клас – в СОУ „Любен Каравелов” – гр. Несебър и ОУ „Св.св. Кирил и Методий”- гр. Св. Влас и за първи и втори клас в ОУ „Св.св. Кирил и Методий” – гр. Обзор. В общинските детски заведения продължи подготовката за въвеждане на задължителната предучилищна подготовка по чл. 20, ал. 1 на ЗНП - за децата, навършили 5-годишна възраст, от учебната 2012/2013 година. Всички училища в община Несебър се включиха в националната кампания „На училище без тежест” за облекчаване на учениците чрез олекотяване на раниците им. В следствие на това, за децата се осигуриха учебници за ползване вкъщи, както и шкафчета в класните стаи за съхраняване на учебни материали.

В своята политика за осигуряване на качествено образование, община Несебър насърчава и подпомага професионалното развитие на работещите с деца. В контекста на политиката за поддържане на високо ниво на професионализъм в педагогическата колегия, през 2011 година общината проведе няколко обучителни семинара за директори и учители от общинските училища и детски градини, които осигуриха възможност за повишаване квалификацията на голям брой педагози в различни направления:

- обучителен семинар „Стратегии и техники за работа с деца със специални образователни потребности”;

- краткосрочно обучение по начална компютърна грамотност;

- обучителен семинар „Извършване на комплексно педагогическо оценяване от екипа в училището и изготвяне на индивидуална образователна програма на ученици със специални образователни потребности”;

- обучение по методика на безопасност на движението по пътищата.

През изминалата година едно училище и две детски градини в общината честваха годишнини от своето създаване. В село Гюльовца ОУ „Св.св. Кирил и Методий” отбеляза своята 140 годишнина, ЦДГ „Усмивка” – четвърт век от основаването си, а ЦДГ „Слънце” в Слънчев бряг чества своята 40 годишнина.

През 2011 година първата година от съществуването си отбеляза и специализираният сайт „Образование Несебър” /www.obrazovanie-nesebar.com/. Сайтът стартира през септември 2010 година и за една година се утвърди като образователен интернет-портал на община Несебър, който подпомага взаимодействието между образователните институции в общината и гражданите, информира за състоянието и дейността на общинските детски и учебни заведения, за постижения на ученици и учители.

С децата и учениците от училищата и детските градини през 2011 година община Несебър проведе и разнообразни граждански инициативи. В рамките на програмата „Аз живея в Несебър”, включваща дейности с деца и ученици, ориентирани към значими национални и местни дати, годишнини и теми, се проведоха разнообразни прояви. В навечерието на националния празник Трети март се проведе конкурс за презентация на тема „Личности, родени, работили или свързали живота си с Несебър – с принос в националната, европейската и световната история”. В навечерието на пролетната ваканция общината включи учениците в уникалния си проект „Ден на моя роден град”. През лятната ваканция община Несебър предложи на подрастващите интерактивен образователен спектакъл по пътна безопасност на открито. Програмата „Аз живея в Несебър” ще продължи и през 2012 година.

Общинската политика за осигуряване на качествено и модерно образование за младите граждани на община Несебър получава признание и висока оценка от родители, общественост и институции. За постигнати високи резултати в работата си, директорът на ОДЗ „Мечо Пух” в село Равда госпожа Мария Нанева бе сред официалните гости на държавния прием по случай 24-ти май. В тематичната проверка на РИО – Бургас за организация на задължителната предучилищна подготовка, ОДЗ „Калина Малина” - Несебър, е поставена от проверяващите сред първите три образователни институции в Бургаска област с най-добре организирана предучилищна подготовка. Успешното развитие на образованието в община Несебър е закономерен резултат от оптималното взаимодействие между община, образователни институции, родителска общност и гражданско общество.

.
Публикувано 04 Jan 2012 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017