Архив новини Община Несебър

ПЛАНЪТ ЗА ОПАЗВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА СТАРИНЕН НЕСЕБЪР - ГОТОВ ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА
Мнението и препоръките на местните жители – важен фактор за изработване муКметът на Община Несебър Николай Димитров, директорът на Националния институт за недвижимо културно наследство доц. д-р арх. Йорданка Кандулкова и председателят на екипа специалисти изработващи Плана за опазване и управление на Старинен Несебър, проф. арх. Тодор Кръстев, проведоха работно представяне на текущите резултати от изработването на Плана, пред жителите на Несебър.

В началото на срещата доц. д-р арх. Йорданка Кандулкова се обърна към присъстващите с думите, че тя и нейните колеги днес са тук не по задължение, а по настояване на градоначалника Николай Димитров, за да могат да представят и споделят пред обществеността своите виждания и визия за изготвящия се в момента План за опазване и управление на Старинен Несебър, по поръчка на Община Несебър. Тя допълни, че тази среща е важна за всички: от една страна екипът от експерти ще разбере мнението на жителите на града относно текущата работа по плана и ако се наложи ще извърши съответните корекции, а от друга, самите жители ще имат възможност също да дават препоръки и да изкажат мнението си. Изработката на този план е важна, защото той е първият по рода си за България.Ръководителят на екипа от специалисти, изготвящи Плана за опазване и управление на Старинен Несебър, проф. арх. Тодор Кръстев направи пред присъстващите подробна презентация на текущите резултати от изготвянето му, като в самото начало уточни, че по него работят 60 специалисти от различни сфери: култура, туризъм, археология, история, геомеханика, картографиране, архитектура и др. Част от този експертен състав взе участие в днешната среща в лицето на: Румен Драганов, председател на института за анализи и прогнози в туризма; арх. Димитър Костов; арх. Димитър Цветков, Петя Кияшкина, директор на музей „Старинен Несебър”, и архитектите от Община Несебър гл. арх. Валентин Димов и пряко отговорният арх. за стария Несебър Атанас Пинков.

Плана за опазване и управление на Старинен Несебър има за цел да идентифицира проблемите, да посочи задачите, с които тези проблеми да бъдат разрешени, да направи програми в дългогодишен план и ежегодни отчети за свършената до сега работа. Ето защо в своето изчерпателно обяснение проф. Кръстев започна с разяснения, какво точно представлява културното наследство; описа значимостта на ценностите, които притежава единственият град в България, вписан в Световното културно наследство на ЮНЕСКО; проследи развитието на града и причините той да бъде приет в този значим списък; разясни къде точно се намира балансът между опазването и развитието на един „жив” град; подробно проследи позитивните и негативните страни на направения през изминалата година мониторинг на Несебър. Според Тодор Кръстев автентичният вид на Несебър като цяло е запазен, но ако се разгледат по отделно църквите и къщите ясно се вижда, че има една нехармонична урбанизация, неадекватно застрояване и нарушен силует. Именно за това на помощ идва Планът за опазване и управление на Старинен Несебър, който ще спомогне тези неща да бъдат поправени и ще даде ясни правила, как трябва да се синхронизират в бъдеще.

Според Плана за опазване и управление, всеки един жител на Старинен Несебър трябва да получи от държавата специално изготвен наръчник с пълен набор от правила най-вече за правата на жителите, както и за техните задължения, свързани с опазването и развитието на града им. Планът ще послужи и като задание за изработването на Подробен устройствен план, с която задача Община Несебър вече се е заела. Важна стъпка според проф. Кръстев е и развитието на културен туризъм, защото по статистически данни в момента само 8% от туристите, посещават Несебър заради неговата култура. Този вид туризъм е една от целите на Община Несебър, която започна да се развива още през първите четири години от управлението на Николай Димитров и неговия екип. Първата крачка беше реставрацията и инаугурацията на църквата „Св. Стефан”. В момента Община Несебър е внесла проекти за реставрация и консервация на още няколко църкви и след нейното приключване, ще бъде създаден продуктът „Духовният път”, който значително ще развие културния туризъм в града.

В плана за опазване и управление на Старинен Несебър ще бъде включено още създаването на информационен център за жителите на града, където всеки един, който има въпроси за правата и задълженията си, ще може да получи компетентна и експертна консултация. В Община Несебър ще бъде създаден и отдел, в който ще има специалисти, отговарящи за стария град и за спазването на Плана за опазването и управлението му. Другите нови елементи предвидени в Плана са фонд от Община Несебър за стария град и създаването на експертен, консултативен съвет. Също така в Плана за опазване и управление ще бъде включено искане, държавата да създаде съвет за управление на културното наследство.

Един от основните и важни момент в Плана, според Тодор Кръстев, е създаване на „Закон за Несебър”. Според професора, ако държавата изготви такъв специален закон, този закон ще създаде и фонд „Несебър – Световно културно наследство”, ще бъдат ясно и законово написани правата и задълженията на държавата върху територията на Несебър.

В заключение проф. арх. Тодор Кръстев каза, че Община Несебър не е в състояние да реши проблемите, свързани с културното наследство на стария град, защото този град е задължение на държавата. Тя е тази, която е дала гаранция за Несебър, когато е бил приет в списъците на Световното културно наследство и не е редно просто да се каже, че това е ценност и хората трябва да си я пазят. Г-н Кръстев благодари на Община Несебър и Общински съвет Несебър за съдействието, което оказват при изработката на Плана за опазване и управление на Старинен Несебър. Той оцени положително усилията и стремежа, които полагат Николай Димитров и неговите колеги да развият културата на старинния град и да реставрират и съхранят църквите му, с което да запазят вида му за идните поколения.

От своя страна Николай Димитров също благодари на целия екип, който работи по Плана за опазване и управление на Старинен Несебър и допълни, че това е един изключителен важен и значим план, който ще помогне както на него, така и на бъдещите управници на Несебър да съхранят единствения град в България, вписан в списъците на Световното културно наследство на ЮНЕСКО в дългосрочен план.

Срещата продължи с диалог между жителите на Несебър и екипа от експерти, където гражданите имаха възможност да дадат своите препоръки, да задават въпроси и да получат съответните отговори. В края на срещата експертният екип и представителите от Община Несебър увериха жителите, че остават отворени за всякакви предложения и препоръки от страна на гражданите, които могат да ги представят по всяко време било то в писмен вид или чрез лична среща с експертите, занимаващи с изготвянето на Плана за опазване и управление на Старинен Несебър.

Публикувано 11 Dec 2011 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017