Архив новини Община Несебър

УЧЕНИЦИ ЩЕ ОТБЕЛЕЖАТ СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ВЪЗПОМЕНАНИЕ ЗА ЖЕРТВИТЕ ОТ ПЪТНОТРАНСПОРТНИТЕ ПРОИЗШЕСТВИЯ


С резолюция на Общото събрание на ООН всяка трета неделя на месец ноември е определена като Световен ден на възпоменание за жертвите от пътнотранспортните произшествия. През настоящата 2011 година този ден е 20-и ноември. Той ще бъде отбелязан в българското училище в петък – 18-и ноември. Водещ фактор в организирането и провеждането на Деня на възпоменанието ще бъдат училищните комисии по безопасност на движението. В петък училищата в Община Несебър ще започнат учебните занятия с извънреден час за запознаване на учениците със смисъла и значението на това възпоменание. По препоръка на МОМН с учениците ще се проведат беседи, в които те да споделят случаи на пътнотранспортни произшествия, в които са били участници или на които са били свидетели.

Всяко училище планира различни изяви с тематика, подчинена на безопасността на движението по пътищата и на последствията от пътнотранспортни произшествия - училищни конкурси, изложби, викторини и др. Дейностите в Деня на възпоменание са в рамките на политиката на Министерството на образованието, младежта и науката за възпитанието и обучението по безопасност на движението по пътищата.

Много и разнообразни са проявите, с които Община Несебър подпомага възпитанието и обучението по БДП на децата и учениците от детските и учебни заведения. Пример за това е гостуващият през лятото в града интерактивен образователен спектакъл на открито - „Приказка за пътя”, част от социалната кампания за детска пътна безопасност на едноименната фондация.

В началото на месец декември т.г. предстои квалификационен семинар по методика на обучението по безопасност на движението по пътищата, организиран от Община Несебър, в който ще вземат участие около 60 директори и учители от общинските училища и детски градини..
Публикувано 17 Nov 2011 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017