Архив новини Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР ГОТОВА ЗА ЗИМАТА


Разширено работно съвещание за готовността на Община Несебър за действия през есенно-зимния сезон се проведе днес в зала „Мелсас”. По време на разговора бяха засегнати и обсъдени подробно въпросите за зимното подържане на общинската пътна мрежа и на снегопочистващата техника в общината, подържането на всички автобусни спирки, разгледана бе възможността от възникване на евентуални инциденти с транспорта, предизвикани от сложни метеорологични условия, пътни произшествия и бяха набелязани мерки за предотвратяването им. Секретарят на общината Стойко Стоянов, който водеше съвещанието, осведоми присъстващите, че е осигурено финансиране на мероприятията по зимната подготовка и са заделени целеви финансови средства за допълнителни разходи при възникване на аварийно-възстановителни работи. Той допълни още, че гражданите на общината трябва да бъдат активни участници в поддържането на безопасността около домовете си, като сами се грижат за почистването на тротоарите пред тях.

Димитър Пурнарев – гл. специалист „Защита на населението” при Община Несебър разясни на присъстващите новите указания, издадени от Областния управител на Бургас, при възникване на усложнена зимна обстановка. Яна Христова, началник отдел „Образование” и Красимира Тодорова, директор на дирекция „Здравеопазване, социални дейности и канцелария” към Община Несебър увериха, според данните, с които разполагат, че детските градини, училищата и болничните заведения са в състояние да функционират нормално през есенно-зимния период на 2011-2012 година. Главен инспектор Николай Колев, началник на РУ „Пожарна безопасност и спасяване” добави, че районното управление е положило максимално усилия за вземане на превантивни мерки по отношението на пожарната и аварийна безопасност, както и че контрол ще бъде осъществяван през цялата зима. В готовността да отреагират адекватно на зимната обстановка са БКС, ВиК дружеството и полицейското управление в Несебър, увериха техни представители на срещата днес.

Съвещанието бе ръководено от секретаря на общината Стойко Стоянов в изпълнение Заповедта, издадена от кмета на Община Несебър, за предприемане на превантивни мерки за намаляване на последствията за населението, за осигуряването на инфраструктурните мрежи, снабдяването, обслужването и услугите в Община Несебър при усложнена зимна обстановка. Присъстваха представители на общинска администрация, кметове на населените места, както и представители на РУ „МВР” – Несебър, РУ „Пожарна безопасност и спасяване” – Несебър, ЦСМП – Несебър и др.

Публикувано 11 Nov 2011 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017