Архив новини Община Несебър

Несебър - домакин на Фестивал на жълъда


Преди ден в Несебър беше открит Фестивал на жълъда, организиран от ловните стопанства в Балчик и Несебър. Проявата бе част от информационната кампания на най-големия европейски проект по програма „Лайф +” у нас за мащабно залесяване по Черноморието с цел възстановяване на дъбовите гори по българските земи. Проектът е на стойност над 600 хил. евро и ще се разработва 3 години. Изпълнява се от Държавните ловни стопанства в Балчик и Несебър, Изпълнителната агенция по горите и Експерименталната станция по дъбови гори в Бургас. Целта му е да се подпомагне възстановяването на горски насаждения.

Домакин на Фестивала на жълъда бе Държавното ловно стопанство – Несебър, а Ловният дом /Горска барака/ се огласи от развълнуваните възпитаници на Общински детски комплекс. Тийнейджърите с интерес изслушаха разказа на директорът на Югоизточното държавно горско предприятие инж. Пейчо Върбанов, фокусиран върху перспективите за развитие на региона. Децата се включиха в игри и викторини, разговаряха с екипа по проекта и с научни работници от Изпълнителната агенция по горите и Експериманталната станция по дъбови гори в Бургас. По-малките палавници с интерес научиха как от малките жълъдчета растат огромни дървета и бяха най-нетърпеливи, въпреки дъжда, да събират жълъди, радвайки се на различно обагрените листа и на големите дървета. Много от родителите, които заедно с децата посетиха Ловният дом, също се включиха в проявата. Присъстващите на фестивала получиха фиданки в саксии, които ще засядат в детската гора.
Проектът предвижда директно от целевите местообитания да се събере репродуктивен материал - приоритетно жълъди от местни дъбове, както и семена от съпътстващи дървесни видове, на които ще се изследва генетичната структура, обясни научният експерт по проекта доц. д-р Мария Брощилова. В съответствие с резултатите в Опитната станция по дъбови гори в Бургас, репродуктивният материал с най-високи нива на генетичната устойчивост и с най-високо качество ще бъде използван за възстановяване на естествените месторастения.

В разсадник ще се отгледат и 400 000 фиданки. Основната част от залесяването ще се извърши с жълъди, като по този начин ще се допринесе за подобряване на структурата и за увеличаване на биологичното разнообразие на увредените коренни дъбови популации. Очакваният резултат е възстановяването на местните видове дъб, което ще даде защита и подслон за дивите животни. Ще се възстанови коренната местна растителност върху терени, заети в момента от разстроени черборови култури на площ от 120 дка в района на Емине-Иракли. В района на р. Батова ще се изгради 12 км ограда, която свободно ще пропуска дивеча и едновременно ще препятства пашата на домашни животни.

.
Публикувано 26 Oct 2011 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017