Архив новини Община Несебър

Стартира обществена трапезария в Несебър


От началото на октомври отново стартира предлагането на социалната услуга „Обществена трапезария”. Тя ще се осъществява до 30.11.2011 г. с опция за продължаване и през 2012 г. Дейността по обществената трапезария се извършва от Домашен социален патронаж към Община Несебър. Чрез нея се предлага безплатна топла храна за обяд на 45 жители на общината в затруднено социално и физическо положение, отговарящи на следните критерии:

- Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;

- Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;
- Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии / пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност/.

Социалната услуга „Обществена трапезария” се предлага ежегодно от 2009 г. през зимния период, като средствата се осигуряват от фонд „Социално подпомагане” към МТСП след спечелен проект от Община Несебър. Потребителите на услугата са определени след проучване от комисия с участието на специалисти от Община Несебър и Дирекция “Социално подпомагане” – Поморие, филиал Несебър.
.
Публикувано 12 Oct 2011 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017