Архив новини Община Несебър

Община Несебър бе отличена със сребърен медал на Международна изложба за енергетика и екология


В рамките на Международната изложба за енергетика и екология - ЕНЕКО, Международен Технически Панаир 2011, 28-ми септември бе обявен за "Ден на зелената енергия". Акцентът на деня беше конференцията на тема "Зелено отопление и транспорт - за чист въздух в градовете" и вниманието на общините, националните институции и бизнеса основно бе насочено към резултатите от наскоро разработените актуализирани програми и планове за действие по КАВ (Качество на атмосферния въздух) и търсенето на решения на проблемите за достигане на нормативните нива по показателите ФПЧ10, ФПЧ2.5, азотен диоксид и други.

В проведената „Национална ВЕИ лига - първенство за възобновяема енергия между градовете в България 2011” Община Несебър беше отличена със сребърен медал и сертификат за изграждане на фотоволтаична централа с мощност 2 MWp в землището на с. Раковсково, община Несебър, с възложител „Смарт Енерджи България” АД.
За стимулиране за вземане на решения за намаляване на емисиите фини прахови частици от битовото отопление и азотните оксиди от транспорта и използване на възобновими източници на енергия Община Несебър получи и специалната награда от VII Национална конференция на АБЕА (Асоциация на българските енергийни агенции).

.
Публикувано 29 Sep 2011 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017