Архив новини Община Несебър

Нови два проекта на Община Несебър за над седем милиона лева одобри ДФ „Земеделие” по ПРСР
Осигурено е финансирането на приоритетен за Община Несебър проект с наименование: „Улично и парково осветление в ж.к. „Черно море”, гр. Несебър – I и II етап” по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от „Програма за развитие на селските райони” 2007 – 2013 г.
Общата му стойност е 1 921 728,52 лв., със срок на изпълнение - 12 месеца от подписване на договора за финансиране. Средствата ще бъдат инвестирани за цялостно изграждане на уличното и парково осветление на ж.к. „Черно море” – гр. Несебър,като с реализацията на това предложение ще се подобри и обезопаси жизнената среда на жителите на квартала, както и на туристите и гостите, посещаващи гр. Несебър.

Вторият проект е „Изграждане и реконструкция на водопроводната и битово-фекална канализационна мрежа на с. Тънково, Община Несебър” по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от „Програма за развитие на селските райони” 2007 – 2013 г
. Средствата и по двата проекта се осигуряват от ЕС и от ДБ на РБългария.
Общата стойност на проекта е 5 172 001,28 лв., със срок на изпълнение - 24 месеца от подписване на договора за финансиране. Инвестицията ще осигури доизграждане на 6 406 м. канализационна мрежа и рехабилитация на 5 006 м. водопроводна мрежа. на територията на с. Тънково. Целта на проектното предложение е да се осигури достъп на жителите на с. Тънково до качествена водоснабдителна и канализационна мрежа.
Средствата и по двата проекта се осигуряват от ЕС и от ДБ на РБългария.
В края на седмицата в сградата на Дф „Земеделие” кметът на общината Николай Димитров ще подпише договорите по двете мерки Непосредствено след това стартират дейностите по реализирането им.
es.
Публикувано 07 Sep 2011 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017