Архив новини Община Несебър

Ще се реставрират две знакови църкви в града на ЮНЕСКО
Община Несебър спечели проект по ОП „Регионално развитие”
Тазгодишният празник на Несебър е под надслов „Съзиданието и Паметта – Пътя на града”. В рамките на традиционния празник на града Община Несебър ще представи един нов проект по реставрация, консервация, социализация и експониране на две от знаковите църкви на града – „Св.Йоан Кръстител” и „Св.Параскева”. Основна цел е развитието на конкурентноспособни туристически атракции в община Несебър, основани на културно-историческото наследство на региона, които имат потенциала да привлекат значителен брой туристи, чрез предлагане на уникални и специфични само за това място услуги и туристически продукти, както и обединяване на местната общност в постигане на общата цел.
Специализиран туристически маршрут „Духовния път” ще води туриста по стъпките на вярата в личната му среща със старинния град.
Показвайки уникалността на всеки един храм, този маршрут ще започне от църквите „Св.Йоан Кръстител” и „Св.Параскева”, като постепенно ще обхване всички 11.
Реставрацията и консервацията на църквите ще покаже ангажираността на общината по опазване на Несебър като град на културно-историческото наследство.

Тази инициатива на община Несебър се осъществява по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. Проектът ще бъде финансиран по Приоритетна ос 3:1 „Устойчиво развитие на туризма”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”. Наименованието на одобрения проект е „Вяра в Несебър” и включва следните основни дейности:
- консервация, реставрация, социализация и експониране на църква „Св. Йоан Кръстител”;
- консервация, реставрация, социализация и експониране на църква „Св. Параскева” и социализация и експониране на околното й пространство;
- специализирана устройствена схема за развитие на културен туризъм в историческия град Несебър.

Предстои подписване на договор за финансиране между Община Несебър и управляващия орган на оперативната програма – МРРБ, като срокът за изпълнение на заложените цели ще бъде две години.
Публикувано 11 Aug 2011 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017