Архив новини Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР НАСЪРЧАВА ТАЛАНТЛИВИТЕ ДЕЦА СЪС СТИПЕНДИИ


Като част от политиката на община Несебър за насърчаване на талантливите и успелите деца в различни сфери – образование, спорт, изкуство, в общината действа специална наредба на Общинския съвет - Наредба N 16 за условията и реда за осъществяване на специална закрила на деца с изявени дарби от община Несебър. Всяка година по тази наредба на деца от община Несебър се присъждат различни стипендии за значими изяви и постижения на национално и международно ниво.

С цел да се усъвършенстват механизмите за стимулиране на подрастващите за изява на техните дарби чрез различни форми за подпомагане на даровитите деца в дейностите за развиване и изява на техните способности, на сесия през април т.г. Общински съвет – Несебър прие промени в Наредба N 16. През месец юли т.г. Комисията по стипендиите /избрана с решение на ОбС съгласно чл. 10, ал. 1 на Наредба N 16 за условията и реда за осъществяване на специална закрила на деца с изявени дарби от община Несебър/ с председател госпожа Ели Кирилова – директор на Дирекция „Образование, култура и международно сътрудничество”, на свое заседание разгледа постъпилите през юнската сесия документи за постижения през последните две години, както предвижда Наредбата. На основание на постъпилите искания и документите, с които се удостоверяват постиженията на децата, Комисията присъди месечни стипендии за постижения в областта на образованието, спорта и изкуството – класиране до трето място на международно и национално ниво, на седемнадесет деца от община Несебър.

Следващата сесия за кандидатстване за стипендии съгласно Наредба N 16 е през септември.


Изтегли - Протокол от заседание на Комисията по стипендиите

.
Публикувано 03 Aug 2011 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017