Архив новини Община Несебър

УЧИЛИЩАТА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ В ОБЩИНА НЕСЕБЪР СЕ ПОДГОТВЯТ ЗА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА


Училищата и детските градини в Община Несебър се подготвят за новата учебна година както по отношение на материално-техническата база, така и по отношение на организацията на своята дейност. В пълен ход са ремонтните дейности в общинските детски и учебни заведения. В най-голямото училище – СОУ „Любен Каравелов”, се ремонтира парната инсталация, извършва се боядисване, шпакловане, циклене на класни стаи. Ръководството на школото предвижда и подновяване на настилката на откритата спортна площадка до училищната сграда в стария град. Обновяване на парната инсталация – ремонт и частична подмяна на радиатори предвиждат и в ПГТ „Иван Вазов” в Слънчев бряг. В училището по туризъм се ремонтират и канализацията, учебни стаи, коридори, административни помещения, библиотека, фитнес зала, зала за спорт и вътрешен двор – боядисване, подмяна на подови настилки и пр. В ОУ “Св.св. Кирил и Методий” в Обзор планират и създаването на достъпна архитектурна среда чрез изграждането на рампа и съоръжение за достъп до първи етаж на инвалидна количка. Създаването на достъпна архитектурна среда в учебните заведения е едно от условията, гарантиращи пълноценната интеграция на ученици със специални образователни потребности. Освежаващи ремонти се извършват в повечето общински училища.

Независимо, че през лятото детските градини в Община Несебър не прекъсват своите занятия, в повечето от тях също се извършват строителни и ремонтни дейности за поддържане, разширяване и модернизиране на материално-техническата база. Например в ОДЗ „Калина Малина” са обновени коридори, административни и сервизни помещения и е положена система за шумоизолация в музикалния салон. Ремонти за отстраняване на течове и изолиране на влага от помещенията ще се извършат в ЦДГ „Слънце” в Слънчев бряг, ЦДГ „Пролет” в село Тънково, ЦДГ „Радост” в село Оризаре, ЦДГ „Усмивка” в село Гюльовца. Ръководствата на всички общински детски и учебни заведения са създали необходимата организация за поддържане на сградите и цялата материално-техническа база в отлично състояние.

Паралелно с това е създадена и необходимата организация за навременната доставка на безплатните учебници и учебни помагала и задължителната учебна документация за началото на учебната 2011/2012 година, както и за обновяване на наличните дидактически материали. На предстоящата юлска сесия на Общински съвет – Несебър ще бъде предложена за утвърждаване мрежата на учебните и детски заведения и обслужващи звена в Община Несебър за учебната 2011/2012 г. На територията на общината функционират 9 училища – 1 средно общообразователно училище, 1 професионална гимназия по туризъм и 7 основни училища; 10 детски градини – 5 обединени детски заведения и 5 целодневни детски градини, както и 1 общински детски комплекс, в които през новата 2011/2012 учебна година ще се обучават и възпитават 3144 деца и ученици. 188 първокласници ще влязат в класните стаи през есента.

В началото на новата учебна година ще бъде обновен и стартиралият през месец септември миналата година специализиран сайт „Образование Несебър” ( www.obrazovanie-nesebar.com ), който предлага пълна информация, новини и съобщения за организацията и дейността на училищата и детските градини в Община Несебър, както и връзка с техните сайтове - пет от деветте училища и девет от десетте детски градини поддържат собствени сайтове или интернет страници.

.
Публикувано 19 Jul 2011 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017