Архив новини Община Несебър

Писмо от ИКОМОС до кмета на Несебър
Писмо от доц. Стефан Белишки, председател на БНК на ИКОМОС, адресирано до кмета Николай Димитров пристигна в Община Несебър. В него се казва, че Българският национален комитет на ИКОМОС застава зад действията на Община Несебър във връзка с усилията й за създаване на План за управление на Старинен Несебър, нещо, което ще бъде направено за първи път в България.
Предоставяме целия текст на ваше внимание:


INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES
CONSEIL INTERNATIONAL DES MONUMENTS ET DES SITES
МЕЖДУНАРОДЕН СЪВЕТ ЗА ПАМЕТНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИТЕ МЕСТА
BULGARIAN NATIONAL COMMITTEE
COMITÉ NATIONAL BULGARE
БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН КОМИТЕТИзх. N 88
13 юли 2011 г.


ДО
Г-Н НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ,
Кмет на Община Несебър

КОПИЕ ДО:
Г-ЖА ЕЛИ КИРИЛОВА
Зам. кмет на Община Несебър


УВАЖАЕМИ Г-Н ДИМИТРОВ,
В централата на ИКОМОС Париж е получено писмо от г-н Карачев, представител на Асоциация „Старинен Несебър”. В писмото г-н Карачев алармира чуждестранните колеги, че в Старинен Несебър няма диалог между Община Несебър и жителите на града, както и че няма дейности свързани с опазването на средновековните църкви.
Във връзка с гореизложеното, Българският национален комитет на ИКОМОС застава зад действията на Община Несебър във връзка с усилията й за създаване на План за управление на Старинен Несебър, нещо, което ще бъде направено за първи път в България.
Оценяваме високо съдействието, което ни оказва Общината и музей „Старинен Несебър”, както и тяхното активно участие в изпълнението на проекта за реставрация на църквата „Св. Стефан”. Пример за добри резултати от публично-частното партньорство на наднационално ниво е и изготвянето на проекти за реставрация на църквите „Св. Параскева” и „Св. Йоан Кръстител”.
Приветстваме станалите срещи с обществеността, каквито бяха тези по повод 25-годишнината от приемането на Старинен Несебър в листата на Световното културно наследство, срещата с специалисти от ИКОМОС България и ИКОМОС Гърция, състояла се през ноември месец 2010 година и регулярните срещи свързани с обсъждането на Плана за управление на Старинен Несебър. Те са изключително важни за обвързването на обществеността в политиката на опазване на културното наследство.
БНК на ИКОМОС, 1000 София, пл. Славейков N 11, ет. 6, ст. 8, тел./факс +359 2 980 60 50, icomosbg@icomos-bg.org

Новините за опити за разделяне на Старинен Несебър от Община Несебър са обезпокоителни. Такова разделяне няма да помогене за разрешаване на проблемите в Стария град.
В качеството си на Председател на Българския национален комитет на ИКОМОС, считам, че изготвянето на Плана за Управление на Старинен Несебър ще допринесе положително в за постигането на устойчиви резултати при опазването на културната ценност от Световно значение.
БНК на ИКОМОС съзнава, че това е дълъг процес и сме готови да работим съвместно с Община Несебър.С уважение:

Доц. Стефан Белишки
Председател на БНК на ИКОМОС
Публикувано 14 Jul 2011 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017