Архив новини Община Несебър

Общинските съветници решават за улиците в кв. „Черно море”
Общинска администрация е входирала докладна записка до общинските съветници на предстоящата сесия с предложение за актуализация на бюджета на Община Несебър и в частност - на нейната строителна програма.

С особена важност за местната общност в предложените от администрацията обекти са: актуализация на средства за изграждането на улици в кв. „Черно море”; средства за преустройство на ОДЗ „Мечо Пух” - с.Равда, с което ще се даде възможност на детското заведение да разкрие още една група; средства за дъждовната канализация в местността „Кокалу” - пътя между Равда и Несебър, с което ще се реши проблемът с наводняването на приземните етажи на сградите в близост до пътя, както и средства за довършване на новата административна сграда на кметството в Обзор.

За предстоящата сесия се входира и предложение за изменение на Наредба N11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Несебър, което касае таксите, събирани от лицата, обслужвани от Домашния социален патронаж. Идеята е, с направеното изменение, лицата, обслужвани от патронажа, живеещи в тилните селища на общината, да не заплащат разходите за гориво от Несебър до съответното населено място, които досега се калкулираха в таксите им. Разходите ще се поемат от общинския бюджет.

Решение за всички предложения трябва да вземат общинските съветници на предстоящата сесия..
Публикувано 06 Jul 2011 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017