Архив новини Община Несебър

Община Несебър спечели проект за трансгранично сътрудничество
Община Несебър спечели проект по програмата за Трансгранично сътрудничество България –Турция, съфинансирана от Инструмента за предприсъединителна помощ. Договорът бе подписан от заместник- кмета Лазар Япаджиев в Министерството на регионалното развитие и благоустройство.
Проектът е със заглавие „Демонстрационен център на занаятите в Несебър и Едирне” и е на стойност 599 132,11 евро.
Община Несебър е водеща организация, а партньори по проекта са Бургаската регионална туристическа асоциация, Асоциацията на търговците и занаятчиите на град Одрин както и Генералния секретариат на специализираните администрации на Провинциите в Одрин.

Целта на проекта е установявяне на възможности за дългосрочно сътрудничество между занаятчиите в трансграничния регион Несебър – Одрин, за промоция и съвместен маркетинг на местните занаятчийски продукти, чрез създаване на демонстрационен център.

Идеята на общинското ръководство в лицето на кмета на общината Николай Димитров още при отварянето на програмата беше да се преустрои и реконструира с европейски средства сградата на бившата поликлиника в новата част на Несебър, която от години е в окаян вид и има спешна нужда от ремонт. Предвижда се на първия етаж да се направят и оборудват кабинети и зали за обучения и срещи, а на втория мултифункционална конферентна зала за изложби, семинари и други прояви.

В рамките на проекта за трансгранично сътрудничество ще се проведат различни занаятчийски изложби, обучения, практически семинари. Ще бъде създаден уеб сайт на местните занаятчии в Несебър и Одрин, който ще съдържа информация за предстоящи изложения, продукти и услуги..
Публикувано 28 Jun 2011 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017