Архив новини Община Несебър

Да кажем „стоп” на насилието в училище, да бъдем приятели!
Община Несебър представи проект за преодоляване на агресията сред учениците на научна конференцияС презентацията „Да кажем „стоп” на насилието в училище, да бъдем приятели!” Десислава Цачева – главен експерт „Образование” в Община Несебър, представи инициативата на местната институция за превенция на насилието в училище по метода „връстници обучават връстници” през учебната година по време на научно-практическа конференция. Споделеният опит в осъществяването на разнообразни дейности в Община Несебър за преодоляване на агресията и насилието - един от най-сериозните проблеми в общуването между младите хора, предизвика подчертан интерес сред участниците. Във форума, който се състоя в Бургас, взеха участие представители на отдел „Образование” и МКБППМН в Община Несебър. Конференцията бе под надслов „Иновативни практики за превенция на насилието в училищната среда” и е част от заключителния етап на проекта „Пет стъпки за преодоляване на насилието в училищната среда”, реализиран по Програма „Учене през целия живот" на Европейската Комисия - Секторна програма „Коменски", дейност „Регионални партньорства "Коменски". Срокът за изпълнение е 2 години: от 01.08.2009 г. до 31.07.2011 г. В този проект РИО - Бургас е партньор на Областна дирекция на народната просвета в град Ерзурум, Турция. Местни партньори на РИО - Бургас в проекта са ПГ по туризъм „Иван Вазов" - Слънчев бряг, и Регионалната асоциация на училищните психолози и педагози - Бургас. Това са и институциите, организатори на конференцията, в която, освен техни представители, взеха участие и представители на Държавната агенция за закрила на детето, общински дирекции „Образование”, МКБППМН, училищни психолози и педагогически съветници от училища в Бургаска област.

Чрез подготвения от организаторите диск с докладите и презентациите от конференцията, тази иновативна практика ще достигне до голям кръг учители, родители и ученици. Участието в конференцията стана повод и за специален интерес на гостите от Областна дирекция на народната просвета в град Ерзурум, Турция, към политиката на Община Несебър в областта на образованието.

След отчитането на дейността по проекта, в Конферентен център „Несебър” в града на ЮНЕСКО се състоя среща вчера между турските партньори по проекта и представители на Дирекция „Образование, култура и международно сътрудничество” на Община Несебър. По време на разговора представителите на двете институции обмениха информация и мнения за състоянието и перспективите на образователната инфраструктура в своите региони, както и за взаимодействието на институциите на държавната и местната власт в областта на образованието.

Искрен интерес у гостите предизвика осигурената от Община Несебър модерна, съвременна материално-техническа база в детските и учебни заведения на цялата й територия, възможностите, които се осигуряват за повишаване квалификацията на педагогическите кадри, както и многото граждански инициативи и дейности с децата и учениците.


nasilie-ne

.
Публикувано 23 Jun 2011 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017