Архив новини Община Несебър

Втора извънредна среща на Общинската епизоотична комисия
Второ поред заседание на Общинската епизоотична комисия се проведе вчера в сградата на Община Несебър, по време на което бяха обсъдени превантивните мерки и се стигна до важни решения относно появата на огнища от инфекциозното заболяване шап в с. Кирово, област Бургас. На заседанието присъстваха д-р Николай Владимиров, Районна ветеринарна лечебница- Поморие, Красимира Тодорова, директор на дирекция "Здравеопазване и социални дейности и канцелария", представители от отдел „Екология”, Димитър Пурнарев, ст. специалист „Гражданска защита”, представители на Общински гори, Общинска служба по земеделие, полицията и др.

По време на заседанието бяха разгледани две основни точки. Първата от тях включваше запознаване на комисията с възникналата епизоотична обстановка в страната и констатираното огнище на шап в с. Кирово, Община Средец, както и запознаване със заповед ¹ 304 от 4.04.2011 г. на кмета на Община Несебър, издадена на основание на Заповед N РД 10-56 от 21.03.2011 на областния управител и Заповед N РД 11-87 от 19.03.2011 на Главния ветиринарен санитарен инспектор на БАБХ във връзка с констатирано огнище на болестта шап в с. Кирово, община Средец. Заповедта на градоначалникът набелязва спешни мерки за недопускане на болестта на територията на Община Несебър.

Втора точка от дневния ред на комисията разгледа изготвянето на конкретни мерки за неподускане на болестта на територията на Община Несебър. Сред тях са: собствениците на животновъдни обекти, в които се отглеждат двукопитни животни, да продължат да изпълняват преприетите мерки за биосигурност и недопускане на външи лица в обектите, органите на МВР да засилят контрола на автомобилите за превоз на животни, с изключение на еднокопитни. Засега остава в сила и забраната за лова.


Припомняме ви, че шапът е инфекциозно заболяване, причинено от Virus aphthosae, от което боледуват двукопитните животни (говеда, овце, кози, свине). Човек може да се зарази при консумиране на сурово мляко от болни животни или по контактно-битов път (чрез замърсени предмети при грижа за животните). Вирусът прониква в организма на човека през лигавицата на устата или кожата, като причинява местни изменения - афти, язви.
Инкубационният период е около една седмица. Заболяването започва обикновено с повишена температура, главоболие, болки в мускулите, отпадналост. Понякога могат да се наблюдават и кожни прояви – мехурчета и язви по кожата на дланите, стъпалата, пръстите. Продължителността на заболяването е 1-2 седмици. Рядко се получават усложнения – бронхопневмония, гастроентерит, миокардит. Лечението е симптоматично – течна недразнеща храна, плакнене на устата с чай от лайка, намазване на афтите..
Публикувано 05 Apr 2011 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017