Архив новини Община Несебър

Децата на Несебър и Айтос казаха ,,Не, на насилието!”Учениците на ОУ ,,Св.Св.Кирил и Методий” – Гюльовца, гостуваха с театралната постановка ,,Не,на насилието!” на свои връстници в Айтос. Участието бе по линия на Програмата за превенция на насилието и агресията сред подрастващите, свързана с дейността на МКБППМН - Несебър. Целта на проекта, чийто автор е съдия Мария Берберова-Георгиева от Районен съд - Несебър, е да се възпита чувство на справедливост, заемане и защитаване на активна позиция, усещане за възмездност и наказуемост. Постановката е осъществена благодарение на упоритостта на учениците от 7 и 8 клас на ОУ ,,Св.Св.Кирил и Методий” в Гюльовца, общ.Несебър, пряко ръководени от техния всеотдаен учител Георги Георгиев, както и на проявеното усърдие от страна на Велина Георгиева и Таня Богданова – членове на МКБППМН при Община Несебър.

Малките зрители в читалище ,, Христо Ботев” в Айтос бяха впечатлени от играта на своите съученици и разбраха, че за всяко провинение има наказание. Посланията на децата към родителите бяха по-правилно да разчитат поведението на децата си и да не прехвърлят възпитанието им върху институциите, а да се стремят да създават духовна близост в семейството. Към съучениците посланията акцентираха върху проблемите с алкохола, цигарите и наркотиците, както и че те няма да ги направят по-атрактивни и по-интересни, напротив - ще доведат само до неприятности.
На представлението присъстваха ученици от 5-8 клас на СОУ ,,Христо Ботев” и СОУ ,,Н.Й.Вапцаров” от Айтос. Там бяха и секретарите на трите Местни комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни Велина Георгиева – секретар на комисията в Несебър, Мария Костова – секретар на комисията в Айтос и Мехмед Чолак – секретар на комисията в Руен, както и техни членове, обществени възпитатели и педагози.

Председателят на МКБППМН – Айтос, зам. - кмета Маргарита Чолаковая поздрави участниците и им пожела все така успешно да допринасят за превенция сред подрастващите, за да не участват в противообществени прояви.


.
Публикувано 30 Mar 2011 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017