Архив новини Община Несебър

ПРОДЪЛЖАВА РАБОТАТА ПО ПРОЕКТА ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕВ рамките на проекта „Пет стъпки за преодоляване на насилието в училищната среда” в ПГ „Иван Вазов” в Слънчев бряг се проведе среща на учениците с Милка Харизанова, старши експерт в РИО – Бургас, представители на Регионалната асоциация на училищните психолози и педагози – Бургас и община Несебър. Бяха представени резултатите от анкетно проучване, проведено от психолозите от РАУПП сред възпитаниците на гимназията. Цел на анкетата е проучване влиянието на фактори, имащи отношение към проявлението на проблема насилие, като семейството, училището, социалната среда и отделни личностни качества. По време на срещата Милка Харизанова отбеляза, че проектът ще приключи успешно след няколко месеца, а резултатите от анкетното проучване представи Светозар Янев – председател на Регионалната асоциация на училищните психолози и педагози – Бургас.

Накрая гости от Несебър изразиха удовлетворение от факта, че в общината се осъществяват разнообразни дейности за преодоляване на агресията и насилието - едни от най-сериозните проблеми в общуването между младите хора. Те представиха накратко инициативата за превенция на насилието в училище, която се реализира по метода „Връстници обучават връстници”.

Проектът „Пет стъпки за преодоляване на насилието в училищната среда" се реализира в рамките на Програма „Учене през целия живот" на Европейската Комисия - Секторна програма „Коменски", дейност „Регионални партньорства "Коменски". Срокът за изпълнение е 2 години: от 01.08.2009 г. до 31.07.2011 г. В този проект РИО - Бургас е партньор на Областна дирекция на народната просвета в град Ерзурум, Турция. Местни партньори на РИО - Бургас в проекта са ПГ по туризъм „Иван Вазов" - Слънчев бряг и Регионалната асоциация на училищните психолози и педагози - Бургас. Цялостната информация за съдържанието и развитието на проекта е публикувана на интернет-страницата www.besadim.org.
.
Публикувано 17 Feb 2011 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017