Архив новини Община Несебър

РАБОТНО СЪВЕЩАНИЕ С ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА ОТ ОБЩИНА НЕСЕБЪР


Работно съвещание по въпроси, свързани с дейността на общинските детски и учебни заведения в община Несебър, се проведе в първия работен ден на седмицата. В него взеха участие Ели Кирилова – заместник-кмет „Култура, образование и международно сътрудничество”, Иван Гургов – заместник-кмет „Бюджет и финанси”, представители на общинска администрация и директорите на училища и детски градини. Участниците в съвещанието обсъдиха механизма за дофинансиране на училищата и стандартите за издръжка в детските заведения на територията на община Несебър.

Ели Кирилова сподели своето задоволство от отличния диалог и духа на взаимно разбирателство между местната институция и ръководителите на образователните институции. Тя изрази увереността си, че това е гаранция за добро сътрудничество и в предстоящото изработване на Стратегия за развитието на образованието в община Несебър. Директорите на училищата и детски градини споделиха, че общината е партньор и опора на педагогическата колегия в усилията за осигуряването на модерно, съвременно образование за децата. Екипният принцип е водещ и в работата и отношенията между училищата, детските градини, читалищата и кметствата в съставните селища на общината.
В края на срещата Ели Кирилова отбеляза положителната тенденция на все по-широко присъствие на дейността и постиженията на детските и учебни заведения в публичното пространство и разширяване на връзките с медиите, родителите и цялата общественост. „В община Несебър, подчерта г-жа Кирилова, образователните и културни институции, местната власт и гражданите работят заедно за възпитанието на децата, за опазването на културно-историческото наследство и за съвременното развитие на нашия уникален град”.
Публикувано 15 Feb 2011 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017