Архив новини Община Несебър

Как да не нарушават важни закони научиха деца от съставни селища на общината


В какъв срок трябва да се предаде в полицията намерена вещ, какви са отличителните знаци и правомощията на полицая, какво се разглежда в Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните научиха деца от прогимназиалния курс на училищата в с. Оризаре, Тънково и Гюльовца. Учениците бяха запознати и с дейността на Детската педагогическа стая от инспектор Димо Димов.
Надя Гочева, председател на състава по разглеждане на възпитателни дела към Местната комисия за борба срещу противообществени прояви от малолетни и непълнолетни (МКБПМН) - община Несебър, даде реални примери за нарушаване на закона. Тя разясни още как работи комисията след получаване на сигнали, какви могат да бъдат санкциите за децата и съответно по решение на съда- забраните. Специално внимание бе обърнато на постъпки, на пръв поглед безобидни, които обаче подлежат на наказателна отговорност.

Поучителната среща на деца с членове на МКБПМН и полицията на територията на Районно Управление Полиция - Несебър, бе с цел учениците да бъдат предпазени от потенциални бъдещи дйствия, които са в нарушение на важни закони. Освен че научиха основни правила и закони, с които трябва да се съобразяват и да спазват, децата разгледаха стаите за временно настаняване на лица, на които е предоставена полицейска закрила, както и помещенията за задържане на пълнолетни лица..
Публикувано 20 Jan 2011 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017