Архив новини Община Несебър

Поздравителен адрес на кмета на община Несебър - Николай Димитров към всички учебни заведения в общината по повод Деня на народните будители.


Публикувано 01 Nov 2012 от Пресцентър община Несебър

ПЪРВИ НОЕМВРИ – ДЕН НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ
Първи ноември е общобългарски празник, честващ паметта на българските просветители, книжовници, революционери и свети будители на възраждащия се национален дух. За първи път празникът е отбелязан неофициално в Пловдив през 1909 г., а от 1922 до 1945 г. е общонационален празник. След дълго прекъсване, със Закона за допълнение на Кодекса на труда, приет от 36-то Народно събрание, на 28-ми октомври 1992 г., се възобновява традицията на празника. Първи ноември официално е обявен за Ден на народните будители и неприсъствен ден за всички учебни заведения в страната.
Публикувано 01 Nov 2012 от Пресцентър община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР - С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На основание чл.69а,ал.3 от ЗОП Ви уведомяваме, че ценовите оферти по открита процедура с предмет: „Изграждане на системи за външно видеонаблюдение по населени места на територията на община Несебър” ще бъдат отварени на 06.11.2012г в 9:30часа в Заседателната зала на община Несебър, ул.”Еделвайс” №10. Право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.
Председател: Ан. Харизанова/
Публикувано 01 Nov 2012 от Пресцентър община Несебър

Бедствията! Преодолими сили ако ги познаваш!
В Община Несебър успешно премина обучение за защита при бедствия с деца от началните и средни курсове на училища в общината. Тема на обучението, бе – Бедствията! Преодолими сили ако ги познаваш! Организацията за провеждане на мероприятието се проведе със съвместна екипна работа между представители на Гражданска защита и Местната комисия за борба срещу противообществени прояви на пълнолетни и непълнолетни.Димитър Пурнарев – експерт „Защита на населението” към общината разясни на присъстващите (около 80 деца) основни понятия в защитата при бедствия като: Какво е бедствие? Какво е авария? Какво е природно явление? и др.
Публикувано 01 Nov 2012 от Пресцентър община Несебър

Съобщение

На територията на община Несебър за периода 29.09.2012 г. - 18.10.2012 г. по информация от Регионалната здравна инспекция са регистрирани пет случая на заболели деца от вирусен хепатит А. Водещия път на предаване на инфекцията е контактно - битов чрез замърсени ръце и предмети. В тази връзка е издадена и сведена за изпълнение Заповед № 1590/30.10.2012 г. от Кмета на община Несебър със задължителни мерки, които да се предприемат във всички детски, учебни заведения и обществени места на територията на общината.
Публикувано 31 Oct 2012 от Пресцентър община Несебър

<<предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 следваща>>

Content Management Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017