Архив новини Община Несебър

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР
ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Правила за прием на децата в детските заведения на територията на община Несебър утвърди кмета на общината Николай Димитров. На територията на община Несебър има десет детски заведения – пет ОДЗ и пет ЦДГ. При спазване на Правилника за приложение на Закона за народната просвета, Наредбата за здравните изисквания към детските градини, Наредбата за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях и Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър, Правилата за прием в общинските детски заведения утвърждават единни принципи и критерии при приемането на децата на територията на община Несебър. При липса на свободни места в детското заведение, избрано от родителите, Правилата дават възможност на семейството да бъде предложена възможност за записване на детето в друго детско заведение. Директорите на детските заведения са задължени да прилагат Правилата за прием и да ги поставят на достъпно място за информация на родителите. Правилата за прием на деца в детските заведения ще бъдат публикувани и на официалния сайт на община Несебър.

Свали документ - ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР >>


.
Публикувана на 13 Apr 2010 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by UTF-8 CuteNews

Архив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017