Архив новини Община Несебър

СТАРИЯТ НЕСЕБЪР Е НА ПЪТ ДА БЪДЕ СПАСЕН ОТ РАЗКОПАВАНЕ
Общинска администрация Несебър, в лицето на кмета на общината, както и местната общественост, многократно са заявявали несъгласието си с идеята за изграждане на делфинариум на територията на Стария Несебър. Още с встъпването си в длъжност преди 2 години, кметът Николай Димитров пое ангажимента да не допусне мащабно строителство на полуострова, както и да проведе разговори с представители на „Феста Холдинг” АД, страна по предварителен договор с община Несебър за прехвърляне собствеността върху 23 дка земя в Стария град. След като г-н Димитров запозна общинските съветници с идеята теренът от 23 дка на полуострова, да бъде заменен срещу 11 дка в новата част на Несебър, на сесия на ОбС беше взето решение за сформиране на временна комисия от общински съветници и представители на общинска администрация, която да проучи и прецени целесъобразността на предложението.

Кметът се допита и до мнението на гражданите, в Несебър се проведе обсъждане на въпроса с обществения съвет.
Предложението за замяна на 23 дка на полуострова, срещу 11 дка в новата част на града, беше одобрено и от гражданите и от временната комисия и от „Феста Холдинг” АД.
В тази връзка на предстоящата сесия на Общински съвет на 22 декември 2009г., ще бъде внесена за разглеждане докладна записка относно необходимите действия за постигане на споразумение в този смисъл с дружеството.

Уведомяваме заинтересованите граждани, че могат да се запознаят отблизо с всички материали по случая, които ще намерят в Общински съвет Несебър.


.
Публикувана на 08 Dec 2009 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by UTF-8 CuteNews

Архив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017