Архив новини Община Несебър

Ученици пишат послания за предпазване от трафика на хораБлизо 60 ученици от VII и VIII клас на училища в Несебър, Оризаре и Гюльовца, разделени в 7 групи, разсъждаваха вчера по основни въпроси, свързани трафика на хора. Темите по проблема постави психоложката Румяна Костова към консултативния кабинет на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) към община Несебър. В работата й помагаше Росица Кръстьовска, секретар на бургаската Комисията за борба с трафика на хора.

Две от ученическите групи имаха по-интересни задачи. Единият екип бе условно наречен „творчески” и работеше по създаване на плакат, който освен подходяща за случая илюстрация, трябваше да съдържа и послания, които да предупреждават и да предпазват от въвличане в трафика на хора. Другата група разсъждаваше по казус, свързан с трафика на хора. И 7-те групи работиха усърдно и съсредоточено по своите задачи, които после представиха пред останалите деца. Така, в процеса на работа в екип и последвалото разискване по темата, учениците разшириха знанията си относно трафика на хора, механизмите за въвличане и начините за предпазване. Активно в дискусията участваше и Мария Берберова – наказателен съдия от Районен съд – Несебър, която предостави полезна и важна информация от практиката си.

Събитието се състоя в Конферентния център в стария град и бе организирано от МКБППМН към община Несебър. Целта бе да се провери дали и до колко децата са успели да научат какво представлява трафика на хора и дали знаят за начини да се предпазят от него.
Наколко дена преди това по същия повод в Бургас в Дома на народната армия децата изгледаха любителска театрална постановка, свързана с актуалната тема. Актьори в постановката „Случая Мария” бяха ученици от Тополовград..
Публикувана на 28 Oct 2009 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by UTF-8 CuteNews

Архив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017