Архив новини Община Несебър

Ученици дискутираха на тема: Трафик на хора


Дискусия на тема какво представлява „трафика на хора” се проведе в ПГТ "Иван Вазов" в Сл. бряг днес. Учениците от 11-тите класове изслушаха с интерес и внимание подробностите по проблема, който им разясни психоложката Румяна Костова към консултативния кабинет на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) към община Несебър. Сред акцентите в разговора бяха механизмите, чрез които са манипулирани и принуждавани жертвите. В процеса на разясняване на проблема, единадесетокласниците трябваше да дискутират по три 3 казуса, свързани с трафик на хора. Учениците имаха няколко минути да помислят и да споделят своите виждания защо се е стигнало до въпросната ситуация, да мотивират причините, да опишат емоционалното състояние на жертвите.

Полезна и важна информация, свързана с трафика на хора, предоставиха още Мария Берберова – наказателен съдия от Районен съд – Несебър, и Димо Димов - инспектор от „Детска педагогическа стая” към РУ на МВР Несебър. Познавателната среща е организирана по инициатива на МКБППМН към община Несебър и е във връзка с предстоящия европейски ден за борба с трафика на хора, който се отбелязва на 18 октомври. По същия повод на 23 октомври от 18 часа в Бургас в Дома на народната армия ще бъде представена любителска театрална постановка, свързана с актуалната тема.

Няколко дни по-късно - на 27 октомври (вторник), МКБППМН ще организира среща с представители на всички училища от община Несебър и секретарят на Общинската комисия за борба с трафика на хора - Бургас, на която ще се дискутира подробно проблема.

Трафикът на хора представлява организирана криминална дейност, която сериозно нарушава човешките права, и е свързана със злоупотреба с човешкото достойнство. Трафикът на хора подкопава основните принципи на законовия ред и демократичните стандарти на обществото. Целта на трафика на хора е висока печалба чрез сексуална и трудова експлоатация. Жертвите на тази престъпна дейност са подлагани на жесток физически и психически тормоз, те са използвани за принудителен труд в условия, близки на робство..
Публикувана на 15 Oct 2009 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by UTF-8 CuteNews

Архив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017