Архив новини Община Несебър

ПЕТА СРЕЩА НА АСОЦИАЦИЯ - ОБЩИНСКИ ГОРИ


В зала „Мелсас” гр. Несебър се проведе заседание на управителния съвет на Асоциация „Общински гори”, чиито председател е кметът на община Ихтиман Маргарита Петкова. Община Несебър е между учредителите на асоциацията и е собственик на 11 хил. хектара гори. В сдружението участват общини, притежаващи горски фонд като Ветово, Ихтиман, Златарица, Самоков, Копривщица, Русе, Харманли и др. - с обща площ 130 хил. хектара. На заседанието присъстваха кметове и представители на общините, участници в асоциацията, председателят на АОГ (Асоциация „Общински гори”) – Маргарита Петкова, Изпълнителният директор на сдружението инж. Т. Томанов и държавен експерт в Отдел „Стопанисване, ползване и защита на горите” към Държавната агенция по горите, инж. Ценко Ценов. Тези срещи са традиционни и се провеждат на всеки три месеца, като за това тримесечие, домакин на петото редовно заседание е гр. Несебър.

Форумът откри кметът на община Несебър Николай Димитров, който приветства участниците и им пожела ползотворна и лека работа по време на заседанието. Градоначалникът накратко запозна членовете с основните приоритети на общината, като поясни че той и неговият екип работят усилено за развитието на социалната политика, културата, туризма и Европейските проекти и програми в община Несебър.

В дневния ред на срещата, като по-важни точки бяха включени приемането на нови членове на АОГ и кратък анализ на обществено политическата обстановка от гледна точка на целите на АОГ.

На днешната среща, към АОГ се присъедини и община Стражица, като нейни представители на форума бяха инж. Стоян Димитров и Продан Проданов. В анализа, относно политическата обстановка от гледна точка на целите на АОГ, който инж. Томанов представи, бяха изтъкнати основните цели и задачи на асоциацията. Една от основните приоритетни цели на АОГ е предприемане на действия за увеличаване капацитета на общините, да управляват горите си в съответствие на изискванията на Закона. Към този момент, върху общините са стоварени само отговорностите пред Закона, но не и правата, които им се полагат според Конституцията на Република България. В заключение г-н Томанов каза, че това ще бъде основната цел на асоциацията и тя ще се превърне в първостепенна, веднага след провеждането на реформата в горския сектор.

Асоциация “Общински гори” е учредена на 25.09.2008 г. в град Самоков с цел отстояване интересите на общините, собственици на гори, пред всички държавни и правителствени органи, както и за партниране на ДАГ при разработване на нормативната уредба в областта на горите и равнопоставянето на различните видове собственост пред закона.
.
Публикувана на 18 Sep 2009 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by UTF-8 CuteNews

Архив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017