Архив новини Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР съвместно със Спортен клуб по водни спортове – „МЕСЕМБРИЯ” във връзка с честването на Успение Богородично на 15 август - празникът на Несебър:
ОБЯВЯВА КОНКУРС - ПЛУВЕН МАРАТОН „МЕСЕМБРИЯ” 2009

Цел на конкурса: да се почете празника на град Несебър, състезанието да се превърне в дългогодишна традиция, да се съхрани морския дух на жителите на града, да се популяризира културната дейност и да се привлече интереса на младите хора към спортните и културните изяви.
I.УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
В традиционното преплуване на разстоянието от Южен плаж – гр. Несебър /нова част/ до Морска гара – гр. Несебър /стара част/ могат да участват граждани и гости на града, записали се за участие в определения срок и преминали задължителен предсъстезателен медицински преглед, извършен в здравно заведение три дни преди проявата или 1 час преди началото на старта. Желаещите да участват, предварително трябва да подпишат декларация, че са в състояние самостоятелно да преплуват разстоянието.
При желание за участие на непълнолетни лица е задължително един от родителите да попълни декларация за съгласие.
Необходимите декларации за попълване могат да се получават и предоставят на гише ¹1 в административен офис ¹1 в сградата на община Несебър ул. „Еделвайс” ¹10.

II.ВРЕМЕ И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
Традиционното преплуване от Южен плаж – гр. Несебър /нова част/ до Морска гара – гр. Несебър /стара част/ за 2009 г. ще се проведе на 15 август (събота) като стартът е на централния вход на Южния плаж – гр. Несебър /бреговата ивица пред хотел „Мираж”/. Всички, записани за участие, трябва да се явят на 15 август в 8:30 часа на мястото предвидено за старт. Необходимо е участниците да си носят подходящи чанти, сакове, торби за прибиране на личните вещи. Разстоянието по права линия е около 1500 м.

III. УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ
1. Участието е индивидуално.
2. Разстоянието Южен плаж – гр. Несебър /нова част/ до Морска гара – гр. Несебър /стара част/ може да бъде преплувано със свободно избран стил. Не се разрешава ползването на подръчни средства, плавници, помощ отвън и др.
3. Стартът на преплуването ще бъде даден в 09:30 часа, като състезателите трябва да се наредят в една редица във водата, еднакво отдалечени от брега.
4. Състезателите плуват към финала самостоятелно, съдиите от лодките коригират участниците в случай на по-големи отклонения от маршрута.
5. За преплували разстоянието се считат всички, които са пристигнали на финала най-късно 15 минути след първия финиширал състезател. Всички останали състезатели трябва да преустановят плуването и с помощта на придружаващите лодки се отправят към брега.
6. По време на плуването не се разрешава получаването на каквито и да е хранителни, питейни, медикаментозни и др. средства от странични лица.
7. Състезатели, които се нуждаят от медицинска или друга помощ или желаят да прекратят плуването, задължително трябва да дадат знак с многократно движение с изпъната ръка на ляво и дясно.
8. Всеки участник, преплувал разстоянието, на финала получава безплатна закуска, напитка, фланелка и грамота за участие.
9. При неподходящи метеорологични условия, организаторите си запазват правото да отложат проявата.

V.КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ
1. Класирането е до 10 място.
2. Класиралите се на първите три места –получават награди: I място – грамота, купа и осветена икона на Света Богородица, като християнската светиня по традиция ще се предава от победител на победител през следващата година; ²² място – грамота, купа; ²²² място – грамота, купа; а за останалите 7 участници са предвидени специално изработени грамоти и статуетки за участие.
3. Всички, преплували разстоянието от гр. Несебър /нова част/ до Морска гара – гр. Несебър /стара част/ в определеното време, получават закуска, напитка, грамота и фланелка.

VI. ДОКУМЕНТИ ЗА ПРАВОУЧАСТИЕ
В деня на провеждането на маратона на сборния пункт на Южен плаж - Несебър, всеки записал се участник трябва да носи следните документи: лична карта, декларация по образец, подписана лично от участника, удостоверение за предсъстезателен медицински преглед.

VII.МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСТНОСТ
За правилната организация и провеждането на превантивни мерки за недопускането възникване на инциденти по време на плувния маратон, ще бъде осигурен спасителен катер „СПАСИТЕЛ – 2” на ИА „Морска администрация” – Бургас, придружен от медицинско лице за оказване на първа медицинска помощ и други плавателни съдове, които също ще гарантират безопасността на участниците. Ще има и спасителен екип от водолази при отдел "Аварийно-спасителни дейности" към ТД "Гражданска защита" - гр. Бургас

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:
Янаки Стоянов - Зам.кмет "Общински ред, спорт и младежки дейности" при община Несебър
Ели Кирилова - зам.-кмет по „Култура, образование и международно сътрудничество” при община Несебър
Десислава Николчева - председател „Спортен клуб по водни спортове – „МЕСЕМБРИЯ”
Димитър Пурнарев – ст. специалист „Гражданска защита” при община Несебър

ОРГАНИЗАТОРИ: ОБЩИНА НЕСЕБЪР и Спортен клуб по водни спортове – „МЕСЕМБРИЯ” – гр. Несебър
Публикувана на 30 Jul 2009 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by UTF-8 CuteNews

Архив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017