Архив новини Община Несебър

СОУ ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ – ЕДНО ДОБРО МЯСТО ЗА ЗАВЪРШВАНЕ НА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ


Дни след като отшумяха емоциите свързани с изпитите за кандидатстване на учениците след 7-ми клас, се срещнахме с директорката на СОУ ”Любен Каравелов” г-жа Тодорка Желязкова и зам.кмета по „Култура, образование и международно сътрудничество” – г-жа Ели Кирилова, за да проверим каква е нагласата на учениците в несебърското училище и дали то става все по-предпочитано място децата да продължат средното си образование в него.

На отминалите вече изпити по български език и математика след седми клас, от СОУ „Любен Каравелов”, са кандидатствали 79 деца, които като цяло са получили много високи резултати, поясни г-жа Желязкова. 28 от тях са приети в профилираната паралелка по информационни технологии с интензивно изучаване на английски език в несебърското училище. Освен 19 часа изучаване на английски език за една седмица, училището осигурява още 20 часа изучаване на предмета в занималнята и общият брой на часовете по английски, става 39 за седмица. Това е третият випуск, който ще получава знания в тази паралелка. Първите завършили специализираното обучение са били едва 14 ученика. Нарастването броя на желаещите да продължат обучението си в СОУ „Любен Каравелов”, показва доверието както на учениците, така и на родителите към нивото и качеството на обучение в училището, което може само да радва учителите и ръководителите на институцията. По-важното обаче е, че това доверие е напълно оправдано с резултатите, които показват учениците завършили специализираната паралелка в СОУ „Любен Каравелов”. На зрелостните изпити, завършващите са показали много добри резултати и се нареждат на едни от първите места от всички училища в бургаска област. На зрелостния изпит по английски език, СОУ „Любен Каравелов” се класира на първо място заедно с ГПНЕ „Гьоте” гр. Бургас, с общ успех от 5.54 от 29 училища, което е едно изключително постижение. На зрелостния изпит по математика, нашето училище заема второ място от 36 училища, веднага след ПМГ гр. Бургас с успех от 4.81. На изпитите по история, география и по български език и литература, училището е съответно на 13-то /от 38 училища/, 7-мо/от 44 училища/ и 9-то място/от 48 училища/, с резултати 4.30, 4.29 и 4.66. Резултатите от зрелостните изпити показват най-добре, какво е било нивото на обучение през всичките години.

„Оценките по български език и математика, които са получили учениците, кандидатствали след седми клас са много добри и аз се гордея и с учениците и с учителите, които са им преподавали. От друга страна ме натъжава факта, че много ученици ще напуснат нашето училище и ще отидат да учат в профилирани гимназии в Бургас. Когато създадохме профилираната паралелка, ние искахме да задържим децата при нас и все по-нарастващия брой на учениците, които ще се изучават в нея, показва че нашето желание е осъществено. Оставайки в нашето училище, след седми клас, ние гарантираме на децата едно добро обучение на съвременно ниво, с всички изисквания и смятам, че педагогическата колегия ще си свърши перфектно работата, учениците ще получат добро образование и ще бъдат конкурентно способни и на пазара на труда и във висшите учебни заведения”- добави в заключение директорката на СОУ”Любен Каравелов” г-жа Тодорка Желязкова.

„Добрите резултати от изпитите след седми клас са радващи за учениците, техните родители и учителите им. Стремежът към по-добро образование и „образоваността” като част от ценностната система на българина е основание за силата и устойчивостта на българската нация. Тенденция е през последните години все повече деца след седми клас да продължават образованието си в профилираните гимназии в областния град. Интересът към създадената профилирана паралелка в СОУ”Л.Каравелов” от страна на наши ученици ни дава основание да считаме реформите в образованието на местно ниво за успешни.В отдел „Образование” предстои да се подготви цялостна програма за насърчаване интереса към образованието. Стимулите в програмата ще целят повишаване качеството на образованието в Община Несебър.” – каза зам. кметът по „Култура, образование и международно сътрудничество” Ели Кирилова.
Публикувана на 17 Jul 2009 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by UTF-8 CuteNews

Архив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017