Архив новини Община Несебър

ОБЩИНА НЕСЕБЪР ПРЕДСТАВИ ОФИЦИАЛНО ПРОЕКТ ЗА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ


Община Несебър представи официално вчера проект N. 58-131-110-110 „Изработване на инвестиционен проект в две фази – идеен и технически за изграждане на ПСОВ за пречистване на отпадъчни води, кк Сл.бряг-Несебър”. Мероприятието имаше за цел да запознае жителите на общината с целите, начините на финансиране, етапите на изпълнение на проекта и очакваните резултати. Проектът е финансиран по процедура BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2002-2013 и Договор N. 58-131-С110 за безвъзмездна помощ.

Публичното представяне и обсъждане, провело се в зала „Мелсас”, започна с оценка на въздействие на околната среда на инвестиционното предложение. В следстие на подробен анализ, направен от Веселин Шарлопов, представител на фирмата подготвила доклада, стана ясно, че съществуването на такава пречиствателна станция няма да доведе до промяна в качеството на водите. Според направените проучвания от специалистите по отношение на отпадъчните води също не се очакват вредни въздействия върху качеството на водите в морето. В заключение: доклада по ОВОС се предлага на съответния орган за одобряване.

Георги Манолов, зам. кмет "Управление и проекти по еврофондове", поясни, че в община Несебър не са постъпвали никакви възражения отностно проекта, а Димитринка Георгиева от РИОЗ Бургас добави, че и при тях такива няма. Подробно разяснение по отношение на Техническата част на проекта направи Рашо Григоров от проектанския екип. Той обясни изчерпателно на присъстващите основните моменти от проекта, като например къде ще бъде ситуирана точно станцията на картата на общината, каква ще е технологията на пречистване, какви са предвижданията им относно третирането на утайките.

На срещата кметът Николай Димитров сподели, че се радва, че идейния проект вече е факт и то на фона на непрекъснато догонващата инфраструктура. „Надявам се, че с общите усилия на консултанската фирма, проектантите и всички спомогнали за този проект, ще завършим успешно поставените цели, така че да се подобри екологичният баланс в района на Несебър.”

Стратегическата цел на проекта е постигане на стабилни темпове на икономически растеж и високи стандарти на жизнената среда при съхранен екологичен баланс. Чрез играждане на тази пречиствателна станция ще се пречистват отпадъчните води на Несебър, Сл. Бряг, Св. Влас, Кошарица на новоизграждащите се урбанизирани територии, като пречиствателното съоръжение ще обслужба 300 000 екв. жители. Конкретната цел е пълна проектна готовност на пречиствателна станция за отпадъчни води и довеждащи и отвеждащи канализационни колектори, както и подготовка и изготвяне на цялостна техническа документация, необходима за етапа на стартиране на строително-монтажните работи. Предстои да се обяви обществена поръчка за избор на изпълнител и строителство и пускане в експлоатация.
С този проект ще се създаде предпоставка за подобряване на екологичната инфраструктура на община Несебър, а това ще допринесе за постигане на целите Оперативна програма „Околна среда 2007 -2013”.

На публичното обсъждане присъстваха и местни жители, медии, зам. кметът „Бюджет и финанси" на община Несебър Иван Гургов, кметове на населени места в общината, представители от общинската администрация.

Пресцентър,Община Несебър
089700055,0893505216
Публикувана на 09 Jul 2009 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by UTF-8 CuteNews

Архив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017