Архив новини Община Несебър

26 юни Световният ден за борба с наркотиците


Вчера, 11 юни по инициатива на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) към община Несебър и отдел „Здравеопазване и социални дейности”, в читалище „Яна Лъскова”-гр.Несебър се проведе дискусия във връзка с 26 юни-Световният ден за борба с наркотиците. Присъстваха представители на младежкия Червен кръст и възпитаници от училищата на общината. По време на дискусията се прожектира документален филм, който запозна присъстващите с последствията от вземането на наркотици. След филма представители на младежкия Червен кръст проведоха дискусия с учениците за видовете психоактивни вещества и вредното им влияние върху човешкия организъм в следствие от употребата им.

Специалист от консултативния кабинет към МКБППМН информира всички присъстващи, че нараства броят на младите хора в нашата страна, станали жертва на наркотиците и употребата им е проблем, който придобива все по-мащабни размери. Като причина за това се явява недостатъчната информираност по отношение на вредното им въздействие върху здравето, липсата на контрол и внимание от страна на родители и общество.

Проведеното мероприятие ни навежда на мисълта, че 26 юни-Световният ден за борба с наркотиците е само още един повод и подсещане не само към институциите, но и към всеки един човек, че проблемът е близо до него и може във всеки един момент да се превърне в личен – чрез някой роднина или приятел, или по най-страшния начин – чрез децата на България. Затова, ако не направим друго, нека поне да се замислим как и с какво можем да ги предпазим или да им помогнем да преодолеят този проблем.
Пресцентър Община Несебър
Публикувана на 12 Jun 2009 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by UTF-8 CuteNews

Архив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017