Архив новини Община Несебър

НЕСЕБЪР Е ДОМАКИН НА 4-ТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ “ИЗОБРЕТАТЕЛСТВО И ИНОВАТИВНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО”


Днес в зала „Мелсас” гр. Несебър официално бе открита 4-та национална конференция “Изобретателство и иновативно предприемачество”, чийто домакин е община Несебър. Организатори на форума са: Съюза на изобретателите в България, Федерацията на научно-техническите съюзи в България и Териториалната организация на научно-техническите съюзи гр. Бургас със съдействието на Община Несебър, Министерството на икономиката и енергетиката, Патентното ведомство на РБ, Центъра за развитие на интелектуалната собственост и технологичен трансфер (ЦРИСТТ), Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, Фондация “Приложни изследвания и комуникации”. Конференцията е посветена на обявяването на 2009 г. от Европейския Съюз за година на творчеството.

В началото на срещата организаторите благодариха на общината и специално на кмета Николай Димитров и на неговия екип за възможността тази конференция да се проведе именно в Несебър и за прекрасните условия, които са им предоставени за нормално и ползотворно протичане.

От името на община Несебър г-жа Ели Кирилова представи настоящите и бъдещи проекти в областта на иновациите. Една от новостите от началото на този мандат е системата за управление на документооборота. Използвайки този софтуерен продукт по всяко едно време може да се види входящия номер на гражданин, подал съответния документ, къде точно се намира този документ в момента, кой го обработва и кога ще е готов. По оперативна програма „Административен капацитет” се планира в общината да бъде направен и електронен регистър и архив. Г-жа Кирилова представи на присъстващите и най-новата визия на сайта на общината, като подчерта, че това е единственият общински сайт, в който има поместени и видео новини.

Конференцията продължи с представяне на доклади от специалисти на различни теми свързани с иновационните технологии: Перспективи пред българската иновационна политика; Финансиране на иновациите по приоритетна ос 1 на оперативна програма “Развитие на конкурентноспособността на българската икономика – 2007-2013 година” ; Иновационната политика на Европейския Съюз; Регионални проекти в областта на иновациите в Югоизточен регион; Публично-частно партньорство в областта на иновациите – предизвикателства и възможности; Представяне на новаторски модели и иновативни техники; Избор на закрила на иновациите – кога да патентоваме и кога да запазим в тайна; Иновационната политика - инструмент на правителствата за устойчив растеж и конкурентоспособност в условията на динамични промени.

Една от най-интересните теми беше тази за перспективите пред българската иновационна политика. Тъй като страната ни силно се нуждае от развитие в тази насока, е необходимо тя да повиши своята активност в разработването и провеждането на европейската политика в областта на иновациите и научните изследвания и същевременно ясно и категорично да определи своя интерес и възможности за участие в рамките на оперативните програми на ЕС. В тази връзка през последните две години се обръща по-голямо внимание на иновационната политика като са създадени нови инструменти за стимулиране на иновационната политика, а именно ваучерни схеми за финансиране на изследователски и иновационни проекти, научни конкурси за студентски технологични форми, както и грантови схеми за привличане на български учени, живеещи в чужбина. Предприетите мерки обаче остават изолирани, без обща стратегия, и не водят до осезаемо подобряване на иновационния потенциал на страната. Поради тази причина активността и стратегията на България в тази насока, трябва значително да се повиши.

Участници в срещата, която ще продължи днес и утре, са представители на Министерството на Икономиката и Енергетиката, на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, на Агенция за регионално развитие и иновации гр. Бургас, на УНСС и много други.


Пресцентър Община Несебър
0897000553
0893505216
Публикувана на 11 Jun 2009 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by UTF-8 CuteNews

Архив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017