Архив новини Община Несебър

Несебър е домакин на 4-та Национална конференция “Изобретателство и иновативно предприемачество”
Община Несебър ще бъде домакин на 4-та Национална конференция “Изобретателство и иновативно предприемачество”, която започва на 11 юни (четвъртък) . Част от темите, които ще бъдат разглеждани на двудневната конференция са:
Перспективи пред българската иновационна политика
Финансиране на иновациите по приоритетна ос 1 на оперативна програма “Развитие на конкурентноспособността на българската икономика – 2007-2013 година”
Иновационната политика на Европейския Съюз
Регионални проекти в областта на иновациите в Югоизточен регион

Публично-частно партньорство в областта на иновациите –
предизвикателства и възможности
Представяне на новаторски модели и иновативни техники
Избор на закрила на иновациите – кога да патентоваме и кога да
запазим в тайна
Иновационната политика - инструмент на правителствата за
устойчив растеж и конкурентоспособност в условията на динамични
промени

Срещата се организират от Съюза на изобретателите в България, Федерацията на научно-техническите съюзи в България и Териториалната организация на научно-техническите съюзи гр. Бургас със съдействието на Община Несебър, Министерството на икономиката и енергетиката, Патентното ведомство на РБ, Центъра за развитие на интелектуалната собственост и технологичен трансфер (ЦРИСТТ), Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, Фондация “Приложни изследвания и комуникации”.Пресцентър община Несебър
Публикувана на 10 Jun 2009 от Пресцентър община Несебър
Content Management Powered by UTF-8 CuteNews

Архив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017