Архив новини Община Несебър


ПРАЗНИЦИТЕ ПО СЛУЧАЙ 24 МАЙ ВЕЧЕ ЗАПОЧНАХА В ОБЩИНА НЕСЕБЪР

Началото на празниците по случай Деня на българската просвета и култура, бе поставено с тържествен концерт на самодейните състави към читалище „Яна Лъскова” гр. Несебър, състоял се на площад „Месамбрия” в Стария град. На танците и песните на самодейците, заредили атмосверата с празнично и пролетно настроение, се наслаждаваха както събралата се публика на площада, така и случайно преминаващите туристи, впечатлени от българските обичаи.
Публикувано на 22 May 2009 от Пресцентър община Несебър

Община Несебър спечели проект за отпускане на финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г.,
,като средствата ще бъде 100% от общо допустимите разходи по проекта. Парите ще бъдат отпуснати за „Укрепване свлачището на с.Равда” по Схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за изграждане на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища”.
Вчера в Министерството на регионалното развитие и благоустройство, официално договорът подписа г-н Георги Манолов зам.кмет „Управление и проекти по еврофондове” на община Несебър.

„Този документ е създаден в рамките на проект „Укрепване на свачище с. Равда”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма„Регионално развитие” 2007-2013 г.,съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Несебър и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”
Публикувано на 22 May 2009 от Пресцентър община Несебър

Работна среща между община Несебър, италиански представители и местни туроператори

По инициатива на Община Несебър се проведе работна среща между представители на италианските организация Cral и The Black Sea Italian Desk и представители на местния туристически бизнес вчера – 21 май . Инициативата е част от международния проект „CECILY”, който община Несебър изпълнява в партньорство с Област Тоскана, НПО Есприт, Агенцията за социално подпомагане и Община Банска Бистрица.
Публикувано на 22 May 2009 от Пресцентър община Несебър

ВЪЗПИТАВАТ ДЕЦАТА С ИГРА НА СОЦИАЛНИ РОЛИ
Вчера в училище „Св. Св. Кирил и Методий” в гр. Свети Влас се проведе симулирано възпитателно дело на случая „Баскетболната топка” по инициатива на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към община Несебър.
Деца от 6-ти клас на училището влязоха в ролите на членове от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, на съдия, адвокат, протоколчик, обвиняем, психолог, служител на Детска педагогическа стая, работник от отдел „Закрила на детето” и защитници.
Публикувано на 22 May 2009 от Пресцентър община Несебър

Дружеството на несебърските художници взе участие в Международния салон на изкуствата "ИМПРЕСИЯ", който се откри в рамките на Международния пролетен панаир в Пловдив

Изложението се проведе в периода 12-17 май 2009г. Всеки един от авторите на дружеството представи по 3 свои творби, които предизвикаха голям интерес сред посетителите. Чрез произведенията си художниците доказаха, че Несебър е добро и вдъхновяващо място както за живеене, така и за творене.
Публикувано на 18 May 2009 от Пресцентър община Несебър

150 ХИЛ. ЛВ. ЗА НОВОРОДЕНИ ОТПУСНА ОБЩИНА НЕСЕБЪР
Със 75 бебета се е увеличило населението на община Несебър от началото на 2009 година до средата на месец май. По традиция всяко семейство с новородено дете получава еднократна помощ от 2000 лв. Парите, стимул за раждаемостта в района и увеличаване прираста на населението, се изплащат от община Несебър, като отделените средства от началото на годината до момента са 150 хиляди лева.Условията за получаване на четирицифрената сума, според промените в Правилника за реда и условията за отпускане на еднократна финансова помощ са: новороденото /осиновеното/ дете да е с постоянен адрес на територията на община Несебър и към момента на подаване на заявлението поне единият родител да е с постоянен адрес на територията на общината не по-малко от пет години от датата на подаване на документите.
Публикувано на 18 May 2009 от Пресцентър община Несебър

РАБОТНА СРЕЩА МЕЖДУ ОБЩИНА НЕСЕБЪР И ИРЛАНДСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Работна среща по въпроси, свързани с културата, инфраструктурата и възможностите за инвестиции в района се състоя в кабинета на кмета на община Несебър в събота. По темите близо два часа разговаряха градоначалникът Николай Димитров, зам.-кметът по „Култура, образование и международно сътрудничество” Ели Кирилова, делегация от Ирландското посолство и представители на Българо-ирландския клуб.
Публикувано на 18 May 2009 от Пресцентър община Несебър

Детски спортен празник на стадиона

Със спортни състезания, организирани от община Несебър, на градския стадион на града, беше отбелязан официалния празник на спорта вчера. Над 300 деца от 2 до 8 клас от училищата в Оризаре, Тънково, Гюльовца, Обзор, Св. Влас, Кошарица и Несебър взеха участие в игрите.
Публикувано на 18 May 2009 от Пресцентър община Несебър

Празник в музея „Старинен Несебър” в аванс

С три изложби в петък следобед в музей „Старинен Несебър” отбелязаха в аванс своя професионален празник, който всъщност се чества на 18 май. Директорката на музея Петя Кияшкина благодари на всички, уважили събитието и обясни, че отбелязват празника по-рано, защото в понеделник служителите на музея ще участват в 48-ата Национална археологическа конференция.
Публикувано на 17 May 2009 от Пресцентър община Несебър

Срещата по предложение на кмета, състояла се в неговия кабинет, на която трябваше да се вземе конкретно решение за осветлението в Сл. бряг – зона Изток, продължи близо час

На нея присъстваха кмета на община Несебър Николай Димитров, председателя на ОбС Несебър Благой Филипов, представители от Съюза на собствениците, председателя на „Слънчев бряг” АД Малина Стратиева, представителя от Министерството на икономиката и енергетиката г-н Илиев, юристи от общината, зам-кмета по „Правно обслужване и общинска собственост” Виктор Борисов.
Публикувано на 13 May 2009 от Пресцентър община Несебър

<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Следваща>>

Content Management Powered by UTF-8 CuteNews

Архив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017