Архив

Семинар за превенция на хроничните незаразни болести събра медицинските специалисти от образователните заведения в община Несебър


В заседателната зала в сградата на общинска администрация се проведе обучителен семинар с медицинските специалисти от детските заведения и училищата в Несебър. Фокусът на внимание бе върху превенцията на хроничните незаразни болести. Лектори на срещата бяха представители от РЗИ-Бургас – д-р Полина Желева, д-р Румяна Тодорова и Цвети Колева към Дирекция „Профилактика на болестите и промоция на здравето”.

Представителите от РЗИ-Бургас изнесоха някои притеснителни факти за смъртността на населението, причинена от хронични незаразни болести (ХНБ) като сърдечно-съдовите заболявания, злокачествените новообразувания, хронични респираторни болести и диабет. Всички те са причината за 60% от смъртните случаи в световен мащаб, 80% от които са в страните с ниски и средни доходи. В България за 2010 г. на ХНБ се дължат над 80% от смъртните случаи, като водещи са болестите на органите на кръвообращението с 67.5%, следвани от злокачествените новообразувания с 15.1%. Най-често тези заболявания се причиняват от предотвратими рискови фактори като тютюнопушене, нездравословно хранене, ниска физическа активност и злоупотреба с алкохол.

Бе споменат и друг тревожен факт - у нас сърдечно-съдовите заболявания са водеща причина за смъртност. 67.5% от случаите с летален изход в страната ни се дължат на тях, сочат статистическите данни за 2010 г.
Злокачествените новообразувания също са една от водещите причини за смъртността в България, като те заемат 17% , след болестите на органите на кръвообращението. Друго заболяване у нас, което придобива застрашаващи размери и засяга 8.3% от населението, е захарният диабет. На четвърто място по проучвания е хроничната обструктивна белодробна болест /ХОББ/, като рисковите фактори за възникване й са тютюнопушене, замърсен въздух, дефицит на алфа1-антитрипсин (единствения генетично обусловен фактор за развитието на ХОББ),бронхиалната хиперреактивност (близко до астма състояние).

Специалистите от Бургас подчертаха, че единствено редуцирането на основните рискови фактори за хроничните незаразни болести помага за намаляване на заболеваемостта и смъртността. Най-ефективният път за постигане на тази цел е профилактиката (превенцията). Тази превенция дава най-оптимални резултати в рамките на програми за общи координирани подходи и действия за намаляване нивото на факторите на риска, ранна диагностика, лечение и рехабилитация на заболелите, и осигуряване на здравословна среда за живот.
Освен превенция на тези болести, друг много важен акцент в семинара бе храненето на децата и по-специално необходимостта да се работи с родителите в следните основни направления и цели:
- Запазване, без увеличение на относителния дял, на децата със затлъстяване;
- Намаляване използването на индустриално произведените транс-мастни киселини (хидрогенирани растителни масла) при осигуряване с храни;
- Намаляване на консумацията на готварска сол с дългосрочна цел достигане до 5 г среднодневно на лице;
- Намаляване равнището на разпространение на пропушването на цигари при деца до 13 г. с 50%;
- Намаляване на консумация на алкохол от деца до 18 години с 50%;
- Увеличаване на относителния дял на децата, практикуващи ежедневно физическа активност с умерена до висока интензивност най-малко 60 минути дневно с 30%.

Обучителният семинар бе по инициатива на РЗИ-Бургас със съдействието на община Несебър. Той е част от Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020. Във връзка с изпълнение на тази програма е създаден Областен програмен съвет за управление и координиране на дейностите по програмата, в което участват всички общини на територията на Бургаска област. Основна политика на програмата е преориентиране на структурите на Националната система за здравеопазване (РЗИ, РЗОК, амбулатории за първична и специализирана медицинска помощ, МЦ, ДКЦ, здравни кабинети в детските градини и училищата, болници, центрове за профилактични дейности – медицина и спорт, и др.) към профилактични дейности, промоция на здраве и за успешни резултати от тях.


Публикувано на 20.03.2015 от Пресцентър Община Несебър

20Март2015
Content Management Powered by CuteNews