Архив

Община Несебър подпомага изграждането на читалищен културен център в град Обзор

shadow


Община Несебър активно съдейства за реализирането на проекта : „Изграждане на читалищен културен център при НЧ „Изгрев 1927“ в град Обзор. Всичко това става възможно със съдействието на кмета на община Несебър - г-н Николай Димитров, председателя на Общински съвет - Благой Филипов, Общинска администрация и Общински съвет, като безвъзмездно се предоставя имота за участието в този проект. Той е одобрен от Държавен Фонд „Земеделие" и е по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони". Самата сграда ще бъде оформена като модерен център за срещи и рекреация и е развита на три нива. Първото ниво ще разполага с фоайе-галерия с информационен блок, заседателна зала с един кабинет към нея и отделен санитарен възел. На второто ниво ще се намират читалня, книгохранилище – библиотека с архив, заемна зала и кабинет. На това ниво също е оформен санитарен възел, подходящ и за хора в неравностойно положение. На третото и последно ниво ще се намира преддверие към две самостоятелни зали за занимания с възможност за обединяване и съблекалня за посетители. Сградата разполага с две вертикални комуникации – самостоятелна стълбищна клетка, отделена от преддверия и фоайе с асансьор, който е с възможност за достъп на хора в неравностойно положение. Категорията на сградата е пета, според номенклатурата на видовете строежи.

shadow

Общината не за пръв път съдейства и подпомага подобни инициативи, които служат за подобряване и улесняване начина на живота на хората. Други примери са: изграждането на детски градини и тяхното ремонтиране, обновяването и създаването на детски площадки, рехабилитацията на пътища и изграждането на места за паркиране, изграждане на канализационни мрежи и др. В момента е в изпълнение и друг много голям и важен проект за общината, а именно „Събиране, пречистване и отвеждане на пречистените отпадъчни води на агломерация Несебър – Слънчев бряг – Равда“ по Приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007–2013 г.”, с който се цели повишаване на качеството на съществуващите услуги за пречистване на отпадъчните води и намаляването на отрицателното въздействие върху околната среда. С реализирането на този проект, община Несебър ще създаде по-добри условия за живот, ще даде нов тласък в развитието на туризма и ще се превърне в още по-привлекателно място за живеене и инвестиции.
Публикувано на 21.01.2014 от Пресцентър Община Несебър

21Яну.2014
Content Management Powered by CuteNews