Европейски проекти - новини от община Несебър


ПОКАНА

Община Несебър кани всички заинтересовани лица на пресконференция и церемония по извършване на първа копка на обект „Реконструкция на улична мрежа в архитектурно-исторически резерват Несебър“ който се осъществява в рамките на проект СВ005.1.21.112 „Повишаване на туристическата атрактивност на Несебър и Къркларели, чрез опазване на Световното културно и природно наследство“, финансиран по програма Интеррег-ИПП България-Турция 2014-2020. Събитието ще се състои на 08.02.2018г. от 11 часа в Стария Несебър на ул. „Месамбрия“ в близост до Археологическия музей.
Община Несебър е водещ партньор по проекта, в сътрудничество с Община Къркларели, Република Турция.
Публикувано на 07.02.2018 от Пресцентър Община Несебър

Contract Award Notice for “Reconstruction of streets in Architectural Historical Reserve Nessebar”

Municipality of Nessebar announced Contract Award Notice after realized Competitive Negotiated tender for “Reconstruction of streets in Architectural Historical Reserve Nessebar”, with the financial assistance from the Interreg-IPA Bulgaria – Turkey CBC Programme.
Publication reference number: CB005.1.21.112-LP-Works-02
Annex:
Публикувано на 02.02.2018 от Пресцентър Община Несебър

Contract Award Notice for Supply of Presentation equipment

Municipality of Nessebar announced Contract Award Notice after realized
Local Open Tender Procedure for supply of Presentation equipment, with the financial assistance from the Interreg-IPA Bulgaria – Turkey CBC Programme.
Publication reference number: CB005.1.21.128-PP2-01
Annex:
Публикувано на 22.01.2018 от Пресцентър Община Несебър

Кметът на Несебър Николай Димитров подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с ДФ „Земеделие“ за изпълнение на проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ „Любен Каравелов“ – гр. Несебър. Финансирането е осигурено по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Първоначално одобрената безвъзмездна финансова помощ по проекта е в размер на 1 837 063 лв. без ДДС, представляващи 100% от целия размер на одобрената инвестиция.
Публикувано на 14.12.2017 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 следваща»

Powered by CuteNews