Европейски проекти - новини от община Несебър

На пресконференция, състояла се днес в Артиум център, бе представен проектът „Създаване на нова услуга за населението в рибарската територия – Еко пътека, с. Кошарица – местност Плазовец, Община Несебър“, финансиран по „Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. Той е на обща стойност 210 769 лв. и е с продължителност 12 месеца.
Публикувано на 11.11.2022 от Пресцентър Община Несебър

Община Несебър представи на заключителна пресконференция в Артиум ценър поредния си успешно реализиран проект - № BSB867 „Черноморски портал за археология, история и култура“/ARHICUP. В партньорство с международен екип, специалисти от Националния исторически музей на Република Молдова и Музея за Национална история и археология - Констанца, Румъния, през юни 2020 г. стартираха първите проектни дейности. След закупуването на специализирано 3D статично и мобилно оборудване за сканиране на културни ценности, започна дигитализация на археологически експонати и обекти, които се превърнаха в част от новоразработения интернет портал.
Публикувано на 11.11.2022 от Пресцентър Община Несебър

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Община Несебър Ви кани на 11.11.22 г., от 12:00 ч. в Артиум център, гр. Несебър , на пресконференция за представяне на проект„Създаване на нова услуга за населението в рибарската територия – Еко пътека, с. Кошарица – местност Плазовец, Община Несебър“, финансиран по „Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.“
Публикувано на 09.11.2022 от Пресцентър Община Несебър

На 11 ноември, петък, ще се проведе пресконференция във връзка с приключване на проект № BSB867 „Черноморски портал за археология, история и култура“/ARHICUP, финансиран от Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейския инструмент за съседство Черноморски басейн 2014–2020“. Събитието има за цел да информира заинтересованите страни и широката общественост за цялостната реализация на проекта и постигнатите резултати.
Публикувано на 09.11.2022 от Пресцентър Община Несебър

Състоя се последната работна среща в рамките на проект № BSB 867 „Черноморски портал за археология, история и култура“ /ARHICUP, финансиран от Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейския инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020“/, организирана от Община Несебър с партньорите от Румъния и Молдова. Работата в онлайн среда започна с преглед на постигнатото, състоянието на дейностите и продължи с обсъждане на плана по приключване на проекта. Интернет порталът, който беше създаден, е вече достъпен на български и английски език.
Публикувано на 26.10.2022 от Пресцентър Община Несебър

Община Несебър стартира подготовката на еко проект по програма за подмяна на стари отоплителни уреди и печките на дърва и въглища с екологични алтернативи. Целта е да се намали замърсяването на въздуха от битовото отопление. В резултат ще се подобри и живота на хората в района, и състоянието на околната среда.
Публикувано на 26.10.2022 от Пресцентър Община Несебър

Община Несебър събра археолози и историци на тридневната научно-практическа конференцията „Черноморската археология като фактор в културния туризъм“, която се проведе през миналата седмица в града. Гости на събитието бяха представители на партньорските организации - Национален Исторически Музей на Република Молдова и Музей за Национална История и Археология Констанца, Румъния, с които Общината съвместно изпълнява проект BSB867 „Черноморски портал за археология, история и култура“ /ARHICUP, финансиран от Европейския Инструмент за Съседство чрез Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черноморски басейн 2014-2020“.
Публикувано на 17.10.2022 от Пресцентър Община Несебър

Кметът на Община Несебър Николай Димитров подписа договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Морско дело и рибарство“ за изпълнение на 2 нови проекта: „Създаване на нова туристическа атракция в гр. Несебър – Скейт парк“ и „Създаване на нова услуга за населението в рибарската територия – Екопътека с. Кошарица – местност Плазовец, Община Несебър“.
Публикувано на 28.09.2022 от Пресцентър Община Несебър

По повод проведена научна експедиция, част от дейностите по проект BSB 867 „Черноморски портал за археология, история и култура“ /ARHICUP/, Община Несебър създаде филм, който вече е включен в многобройните материали на уеб сайта на проекта https://arhicup.com/. Документалният филм проследява основни моменти от съвместната работа на международния партньорски екип при сканирането на археологически останки на терен. Дигитализираните обекти, „Базилика Форенсис“ и сграда тип „Домус“, са част от музейния комплекс „Тропеум Траяни“, намиращ се в Румъния, на километри от българската граница.
Публикувано на 26.09.2022 от Пресцентър Община Несебър

На територията на рибарско пристанище „Северна буна – Несебър“ се състоя пресконференция по повод приключване на проекта „Намаляване на отпадъците в акваторията на гр. Несебър чрез акции за почистване и кампании за повишаване на съзнанието на местното население: опазване на морското природно и културно наследство като обществена отговорност и ресурс за местния традиционен поминък“, финансиран по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени” на ФМ на ЕИП 2014 – 2021.
Публикувано на 19.08.2022 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... следваща»

Powered by CuteNews