Европейски проекти - новини от община Несебър


Несебър ще реализира Проект „Укрепване на общинския капацитет на Община Несебър“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд плюс чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Общият размер на безвъзмездното финансиране е 61 932 лв. Срокът за изпълнение е 24 месеца. Целта е да се подкрепи реформирането на системата на социалните услуги и улесняването на преходите към новите механизми на местно ниво, чрез развитие и укрепване на общинския капацитет на Несебър.
Публикувано на 21.03.2023 от Пресцентър Община Несебър

Предстои обновяване на образователната инфраструктура в най-голямото училище в общината – СУ „Любен Каравелов“. Проектът предвижда изграждане и оборудване на „Морска класна стая“, а непосредствено до нея създаване на Зона за отдих, разположени в двора на образователното заведение. В част от коридора на първия етаж от сградата на СУ „Любен Каравелов“ ще бъде обособен Информационен център за Черно море, предназначен за учениците от начален етап и за групите от целодневна форма на обучение.
Публикувано на 09.03.2023 от Пресцентър Община Несебър

В Артиум център в Несебър се проведе пресконференция за представяне на проекта „Ревитализирани пространства в световната културна ценност Старинен град Несебър – Етнографски музей“, финансиран по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество” на ФМ на ЕИП 2014 – 2021 г.
Публикувано на 16.02.2023 от Пресцентър Община Несебър

Министерството на околната среда и водите определи Община Несебър за допустим бенефициент по Програма „Околна среда” 2021-2027 г., Приоритет 5 „Въздух”, по мярката, свързана с подмяната на топлоуреди на твърдо гориво с екологични алтернативи в домакинства на територията на общината.
Публикувано на 10.02.2023 от Пресцентър Община Несебър

Към Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България, за обществено обсъждане е обявена процедура „Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата – Покана 1“ за изпълнение на инвестиция „Подкрепа за енергия от възобновяеми източници за домакинствата“. Индикативна дата на обявяване на процедурата е 01.02.2023 г.
Публикувано на 27.01.2023 от Пресцентър Община Несебър

До 31.05.23 г. е отворена процедура за кандидатстване BG-RRP-4.023 – ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП I. Община Несебър е партньор и ще съдейства на всеко сдружение, което се подготви по зададената процедура.
Допустими са всички многофамилни жилищни сгради, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) и са проектирани преди 26 април 1999 г., като кандидатстването се извършва съвместно от Община Несебър в партньорство със Сдруженията на собствениците.
Публикувано на 22.12.2022 от Пресцентър Община Несебър
На пресконференция, състояла се днес в Артиум център, бе представен проектът „Създаване на нова услуга за населението в рибарската територия – Еко пътека, с. Кошарица – местност Плазовец, Община Несебър“, финансиран по „Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. Той е на обща стойност 210 769 лв. и е с продължителност 12 месеца.
Публикувано на 11.11.2022 от Пресцентър Община Несебър

Община Несебър представи на заключителна пресконференция в Артиум ценър поредния си успешно реализиран проект - № BSB867 „Черноморски портал за археология, история и култура“/ARHICUP. В партньорство с международен екип, специалисти от Националния исторически музей на Република Молдова и Музея за Национална история и археология - Констанца, Румъния, през юни 2020 г. стартираха първите проектни дейности. След закупуването на специализирано 3D статично и мобилно оборудване за сканиране на културни ценности, започна дигитализация на археологически експонати и обекти, които се превърнаха в част от новоразработения интернет портал.
Публикувано на 11.11.2022 от Пресцентър Община Несебър

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Община Несебър Ви кани на 11.11.22 г., от 12:00 ч. в Артиум център, гр. Несебър , на пресконференция за представяне на проект„Създаване на нова услуга за населението в рибарската територия – Еко пътека, с. Кошарица – местност Плазовец, Община Несебър“, финансиран по „Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.“
Публикувано на 09.11.2022 от Пресцентър Община Несебър

На 11 ноември, петък, ще се проведе пресконференция във връзка с приключване на проект № BSB867 „Черноморски портал за археология, история и култура“/ARHICUP, финансиран от Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейския инструмент за съседство Черноморски басейн 2014–2020“. Събитието има за цел да информира заинтересованите страни и широката общественост за цялостната реализация на проекта и постигнатите резултати.
Публикувано на 09.11.2022 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 13 следваща»

Powered by CuteNews