Архив новини - Социална политикаОбщина Несебър, уведомява своите граждани, че на 25 февруари 2016 г. (четвъртък) от 10.30, в залата на общината, ще се проведе открита приемна за граждани с регионалния представител на Комисията за защита от дискриминацията. Комисията е специализиран орган, призван да провежда държавната политика в областта на равните възможности и равното третиране на всички граждани на територията на Република България.

Публикувано на 19.02.2016 от Пресцентър Община Несебър

Конструктивна работна среща на педагози от ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” в град Свети Влас и специалистите от Общинския център за социална рехабилитация и интеграция се проведе в Несебър. Мотивирани от общите си цели, представителите на двете институции обмениха мнения и споделиха своя опит в работата с деца със специални образователни потребности.

Публикувано на 12.02.2016 от Пресцентър Община Несебър

Днес официално бе представен проект, чиято цел е да подобри живота на хората в неравностойно положение в община Несебър. Изчерпателна информация за него предостави ръководителят му – Радостина Пирева, която е и началник на Управление „Социални грижи и услуги“ към местната администрация.

Публикувано на 01.02.2016 от Пресцентър Община Несебър


През месец ноември 2015 г. между  Министерство на труда и социалната политика (МТСП) и Община Несебър се подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002 -0097-С001 по проект „Подкрепа за независим живот на хората в неравностойно положение в Община Несебър чрез предоставяне на подкрепящи и интегрирани междусекторни услуги от Звено за услуги в домашна среда“, процедура BG05M9OP001-2.002  „Независим живот“, .

Публикувано на 28.01.2016 от Пресцентър Община Несебър

В община Несебър продължават дейностите по проект „Нови възможности за грижа” 2014BG05М9OP001-2.2015.001-С0001, на МТСП - Агенция за социално подпомагане. Местната администрация е партньор по проекта, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Срокът на действието му е до 29.02.2016 г. включително.

Публикувано на 25.01.2016 от Пресцентър Община НесебърБЛАГОТВОРИТЕЛНА КОЛЕДНА АКЦИЯ НА БЧК-НЕСЕБЪР ПОМОГНА НА МЛАДЕЖИ В С. БАТА

Благотворителна Коледна акция за младежите с умствена изостаналост от "Социален учебно-професионален център" в с. Бата, община Поморие, организира БЧК-Несебър. Добротворното дело бе осъществено и с помощта на Тракийско дружество, ФФ ,,Българка", Македонско братство ,,Тодор Александров" и Сдружение "Месамбрия"- гр.Несебър.

Публикувано на 22.12.2015 от Пресцентър Община НесебърЦОП - Несебър се включи в Операция "Плюшено мече"

Днес в Центъра за обществена подкрепа в Несебър дарители от доброволческата инициатива Операция „Плюшено мече“ се срещнаха с 22 деца в неравностойно положение от цялата община. Мъниците, на възраст от 4 месеца до 13 години, получиха своя мечтан подарък, осигурен от хора с добри сърца. Сред даровете, зарадвали децата, имаше топки, колела, книжки, маратонки, дрехи и лакомства.

Публикувано на 17.12.2015 от Пресцентър Община НесебърТеатър от деца за деца с послания за човеколюбие се състоя в Обзор

Театър от деца за деца се състоя в Обзор и прикова вниманието на присъстващите ученици от ОУ ,,Св. Св. Кирил и Методий” с послания за човеколюбие. Постановката, наречена „Образи в кривото огледало” бе една своеобразна мозайка от герои и случки за НЕподражание. Артистичното изпълнение на разказа за противообществените прояви бе на децата от театрална школа „Генгерчета” при СОУ „Христо Ботев” - Айтос, с ръководител Татяна Йотова.

Публикувано на 16.12.2015 от Пресцентър Община НесебърВ община Несебър продължават дейностите по проекта „Нови възможности за грижа”

В община Несебър продължават дейностите по проекта „Нови възможности за грижа” 2014BG05М9OP001-2.2015.001-С0001, на МТСП - Агенция за социално подпомагане. В тази връзка по проекта са наети 7 лични асистенти, които предоставят социалната услуга на 7 лица с невъзможност да се обслужват сами. Срокът на действие е до 29.02.2016 г. вкл.

Публикувано на 15.12.2015 от Пресцентър Община НесебърПоредна проява от инициативата „Училище за родители“ в Кошарица

Родители на ученици от четвърти, пети и шести клас разговаряха откровено по темата ,,Развитие и проблеми на юношеството” в ОУ,,Иван Рилски” в с. Кошарица. Проявата бе организирана от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) към община Несебър по линия на инициативата „Училище за родители“.

Публикувано на 15.12.2015 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 следваща»

Content Management Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017

Новините от години 2014 и 2015 са с невалидни връзки на снимката и заглавието, поради преместването им в архив. Затова Ви молим, ако искате да отворите новина от посочените години да видите дата на желаната новина, да отидете в общия раздел Архив новини по години 2014 или 2015, да откриете новината по датата ѝ, и да използвате връзката под новината "прочети още>>"