Архив новини - Социална политика


Поредната информационна среща на тема „Трафик на хора“ се проведе днес с ученици от горните класове на ПГ „Иван Вазов” – Слънчев бряг. Организатор на събитието бе Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Несебър (МКБППМН) и бе по повод Европейския ден за борба с трафика на хора, който се отбелязва през октомври.

Публикувано на 27.10.2016 от Пресцентър Община Несебър

ОБЯВА за набиране на кандидати за потребители по Проект: „Осигуряване на топъл обяд в Община Несебър“ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА
Операция „Осигуряване на топъл обяд“2014BG05FMOP001-03.01 Проект „Осигуряване на топъл обяд в община Несебър”

ОБЯВА за набиране на кандидати за потребители по Проект: „Осигуряване на топъл обяд в Община Несебър“ финансиран от Оперативна за храни и основно материално подпомагане Фонд за подпомагане на най-нуждаещите се лица
Операция „Осигуряване на топъл обяд“2014BG05FMOP001-03.01
Проектът предвижда
Събирането и регистрирането на заявленията ще започне от 01.10.2016 г. Срокът за подаване на заявления е 2 седмици, като крайният срок е 15.10.2016 г.
Документите ще се входират при екипа на проекта, находящ се в сградата на Домашен социален патронаж - гр. Несебър, ул."Еделвайс" № 6.
Подборът на кандидатите ще бъде извършен при условията на недопускане на дискриминация, основана на пол, увреждане, възраст, етническа принадлежност и др., съгласно списъци, предоставени от Дирекция "Социално подпомагане" Поморие и утвърдена от Кмета на Община Несебър Процедура за реда, условията, подбора на потребители и изпълнението на дейностите по проекта.
Заявления от кандидат-потребителите се подават по образец.
С одобрените потребители ще бъдат подписани договори за услуга.
Списъците с одобрените за включване в проекта потребители ще бъдат изнесени на информационното табло на Община Несебър и на сайта на общината www.nesebarinfo.com
За справки и допълнителна информация на тел.: 0554/42796, 42005,

Публикувано на 30.09.2016 от Пресцентър Община Несебър

БЧК-Несебър започна раздаване на индивидуални пакети с хранителни продукти по втория транш на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ). Помощи вече са занесени в Обзор, Приселци, Раковсково, Паницово, Баня, Свети Влас, Тънково, Оризаре и Гюльовца. В пункта на БЧК-Несебър в Радва, който се намира на ул. „Македония“ № 2, на гърба на кметството, зад пощата, с работно време е от 14 ч. до 16 ч. (без събота и неделя), се получават хранителните пакети за Несебър, Радва и Слънчев бряг.

Публикувано на 21.09.2016 от Пресцентър Община Несебър

Няколко нововъведения в Детска млечна кухня в Несебър правят впечатление от известно време. Следвайки последните изисквания на Министерството на здравеопазването при приготвянето на висококачествена храна, съобразена с възрастта на своите потребители, от два месеца общинската дейност е разделила предлаганите ястия за децата на две групи. Първата е за мъници от 10 месеца до 1 година, като за тях храната се приготвя с преходно мляко. Втора група обхваща деца на възраст от 1 до 3 години и за тях се готви с прясно мляко.

Публикувано на 14.07.2016 от Пресцентър Община Несебър

СОЦИАЛНО СЛАБИ И ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ ПОЛУЧИХА ДАРЕНИЕ

Социално слаби и хора с увреждания от община Несебър и Кърджали получиха дарение от телевизори. Това стана благодарение на кмета на Несебър Николай Димитров, който по предложение на Дружеството на инвалидите – Обзор, и две организации с нестопанска цел – „Авигея Шаама“ и „Верният настойник“, е оказал съдействие при осигуряване на битовата техника. Даренията достигнаха до жители от Тънково с нисък социален статус, хора с увреждания от Обзор и Дома за стари хора „БЧК“ – Кърджали. Голяма част от гражданите в неравностойно положение, които живеят на територията на община Несебър, са обгрижвани от двете сдружения – „Авигея Шаама“ и „Верният настойник“. И двете организации работят съвместно по различни социални проекти, като при реализацията им имат пълната подкрепа и съдействие от страна на община Несебър.

Публикувано на 12.07.2016 от Пресцентър Община Несебър

Екипът на ЦСРИ- Несебър обмени ценен опит от практика с два центъра със сходна дейност

В края на работната седмица екипът на ЦСРИ-гр.Несебър посети последователно два центъра със сходна на своята дейност. По време на визитата си те разгледаха материалната база и оборудването в Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца със специални потребности към Комплекс за социални услуги деца и семейства - гр.Пловдив, и Дневния център за деца с увреждания - гр.Асеновград. Освен това екипът на ЦСРИ-гр.Несебър обсъди заедно със своите колеги конкретни особености в своята работа с деца със специфични потребности. Средствата и методите за справяне в различни ситуации също бе тема в разговора им, в който бе обменен ценен опит от практиката.

Публикувано на 11.07.2016 от Пресцентър Община Несебър

Община Несебър, уведомява своите граждани, че на 29 юни (сряда) от 10.30 в сградата на общината ще се проведе открита приемна за граждани с регионалния представител на Комисията за защита от дискриминацията.
Комисията е специализиран орган, призван да провежда държавната политика в областта на равните възможности и равното третиране на всички граждани на територията на Република България. Различията между хората, основани на пол, раса, етнос, религия, обществено положение, както и на какъвто и да било друг признак, не могат и не бива да стават причина за неравенство, привилегии или каквито и да било други прояви на нетолерантност.

Публикувано на 27.06.2016 от Пресцентър Община Несебър

Международният ден на детето - 1 юни, беше отбелязан подобаващо от Центъра за обществена в Несебър. Служители на институцията раздадоха подаръци на децата - потребители на центъра. Екипът старателно бе подготвил за всеки малчуган подарък ( голямо разнообразие от дрехи и обувки според възрастта и сезона), както и много играчки, книжки и лакомства, осигурени с подкрепата на дарители, които са се включили в кампанията по набирането на артикулите, организирана от ЦОП - Несебър.

Публикувано на 06.06.2016 от Пресцентър Община Несебър

В края на май по случай своя 8 рожден ден и точно преди Деня на детето, екипът на ЦСРИ „Слънчице” – Несебър, организира и проведе екскурзия до зоопарка в Айтос със социално-образователна и развлекателна цел на децата-потребители. Участие в празничната проява взеха 14 деца. Придружаваха ги техните родители и близки, както и екип от специалисти. За целта бе използван специализирания за деца с увреждания микробус на ЦСРИ и предоставения от Община Несебър служебен автобус.

Публикувано на 01.06.2016 от Пресцентър Община Несебър

В края на май Несебър бе домакин на семинар на тема „Работата на Центрове за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания”, организиран от община Несебър в качеството на представителство на Национален алианс за социална отговорност /НАСО/ и ЦСРИ „Слънчице” - Несебър. Проявата се състоя в зала „Сочи” в старинния град и бе уважено от Сдружение „Евроинтеграция”, ЦСРИ за деца с увреждания „Еврини” -гр.Варна, Гражданско сдружение „Алтернатива 55”, ЦСРИ за деца „Алтернатива”- гр. Стара Загора и КСУДВ, ЦСРИ-гр.Ямбол.

Публикувано на 01.06.2016 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 следваща»

Content Management Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017

Новините от години 2014 и 2015 са с невалидни връзки на снимката и заглавието, поради преместването им в архив. Затова Ви молим, ако искате да отворите новина от посочените години да видите дата на желаната новина, да отидете в общия раздел Архив новини по години 2014 или 2015, да откриете новината по датата ѝ, и да използвате връзката под новината "прочети още>>"