Архив новини - Европейски проектиКметът на Несебър Николай Димитров подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с ДФ „Земеделие“ за изпълнение на проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ „Любен Каравелов“ – гр. Несебър. Финансирането е осигурено по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Публикувано на 14.12.2017 от Пресцентър Община Несебър


Конференция, озаглавена „Връзката на туризма с историческото и културното наследство“ в рамките на проект № CB005.1.21.128 „Промотиране на историческите, културни и туристически богатства на Одрин и Несебър” финансиран по „Програма Интеррег за трансгранично сътрудничество България-Турция“ се проведе в турския град Одрин. 50 участници от различни сфери на обществения живот от Община Несебър – партньор по проекта, представляваха институцията на конференцията – съмвестна проява между двете общини.

Публикувано на 08.12.2017 от Пресцентър Община Несебър


В зала „Мелсас” днес бе организирана пресконференция във връзка с отчет и оценка на предоставяните услуги и резултати от реализацията до момента на проект „Подкрепа за независим живот на хората в неравностойно положение в Община Несебър чрез предоставяне на подкрепящи и интегрирани междусекторни услуги от Звено за услуги в домашна среда“, процедура BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“, финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2015-2020, изпълняван с финансовата помощ на Европейския социален фонд.

Публикувано на 07.12.2017 от Пресцентър Община Несебър


На 07 декември 2017 г. /четвъртък/ от 13.30 часа в Заседателна зала „Мелсас”, намираща се в гр. Несебър, ул. „Ив. Вазов” № 12, ще се проведе пресконференция във връзка с отчет и оценка на предоставяните услуги и резултати от реализацията на проект „Подкрепа за независим живот на хората в неравностойно положение в Община Несебър чрез предоставяне на подкрепящи и интегрирани междусекторни услуги от Звено за услуги в домашна среда“, процедура BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“, финансиран от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2015-2020, изпълняван с финансовата помощ на Европейския социален фонд.

Публикувано на 04.12.2017 от Пресцентър Община Несебър


Община Несебър приключи дейностите по публичност, информационни срещи, конференции, семинари, обществени обсъждания и обучения на местни лидери, партньори и членове на Местната инициативна рибарска група във връзка с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 01-12/27.06.2017 Г. за изпълнение на проект по Мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР” процедура за подбор на проекти BG14МFOP001-4.001 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“ – Несебър, по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. подкрепена от ЕС, чрез Европейски фонд за морско дело и рибарство.

Публикувано на 13.11.2017 от Пресцентър Община Несебър


Announcement for Local Open Procedure for “ Supply of Presentation equipment ”, Nessebar, Bulgaria

03.11.2017
Municipality of Nessebar intends to award a supply contract for “Supply of Presentation equipment ” in the Municipality of Nessebar with financial assistance from the Interreg-IPA CBC Bulgaria-Turkey Programme 2014 – 2020, No 2014TC16I5CB005, Project CB005.1.21.128 „Promotion of the historic, cultural and touristic treasures of Edirne and Nessebar” and Subsidy Contract No RD 02-29-39/20.03.2017.
The tender dossier is available for inspection at Municipality of Nessebar, 10 “Edelvais” str., Nessebar, Bulgaria and is published on the webpage of the municipality, and on the website of the program https://www.ipacbc-bgtr.eu/.
Publication reference: CB005.1.21.128-PP2-01
The deadline for submission of tender is 08.12.2017, 16.00 EET.
Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the webpage of the municipality, and on the website of the program https://www.ipacbc-bgtr.eu/.

The tender dossier is availbale HERE.

Публикувано на 03.11.2017 от Пресцентър Община Несебър


Announcement for Competitive Negotiated Procedure for Works “Reconstruction of streets in Architectural Historical Reserve Nessebar”, Nessebar, Bulgaria

30.10.2017
Municipality of Nessebar intends to award a work contract for “ Reconstruction of streets in Architectural Historical Reserve Nessebar ” in the Municipality of Nessebar with financial assistance from the Interreg-IPA CBC Bulgaria-Turkey Programme 2014 – 2020, No 2014TC16I5CB005, Project CB005.1.21.112 „Raising tourist attractiveness of Nessebar and Kirklareli through preservation of World Cultural and Natural Heritage“ and Subsidy Contract No RD 02-29-70/20.03.2017.
The tender dossier is available for inspection at Municipality of Nessebar, 10 “Edelvais” str., Nessebar, Bulgaria and is published on the webpage of the municipality, and on the website of the program https://www.ipacbc-bgtr.eu/.
Publication reference: CB005.1.21.112-LP-Works-02
The deadline for submission of tender is 01.12.2017, 16.00 EET.
Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the webpage of the municipality, and on the website of the program https://www.ipacbc-bgtr.eu/.
The tender dossier is availbale HERE.

Публикувано на 30.10.2017 от Пресцентър Община Несебър


Cancellation of Competitive Negotiated Procedure for “Reconstruction of streets in Architectural Historical Reserve Nessebar” ref. No CB005.1.21.112-LP-Works-01

20.10.2017
Municipality of Nessebar cancel Competitive Negotiated Procedure for “Reconstruction of streets in Architectural Historical Reserve Nessebar” with ref. No CB005.1.21.112-LP-Works-01 within project No CB005.1.21.112.

The Cancellation Notice is available HERE

Публикувано на 20.10.2017 от Пресцентър Община Несебър


Срещите ще се проведат на 18 и 19 октомври 2017 г. в Осло
На 18 и 19 октомври 2017 г. представители на общината ще участват в семинар и срещи за обмяна на опит и добри практики и постижения, както и създаване на партньорства в областта на програма БГ04 Енергийна ефективност и възобновяема енергия, организиран от Фондация „Визия за научен и технологичен растеж“ и Осло международен хъб.

Публикувано на 18.10.2017 от Пресцентър Община Несебър

ПОКАНА

Община Несебър кани всички свои граждани на 27.09.2017 г. от 17:00 часа в залата на Общински съвет - Несебър (зала „Мелсас“) в гр. Несебър, където ще се проведе среща между представители на местната власт, стопанския и нестопанския сектор от територията на общината, с цел информиране на заинтересованите лице за проекта по мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“ – Несебър, по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Публикувано на 25.09.2017 от Пресцентър Община Несебър

«предишна 1 2 3 4 5 6 следваща»

Content Management Powered by CuteNewsАрхив новини по години:

2009 / 2010 / 2011 / 2012 / 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017

Новините от години 2014 и 2015 са с невалидни връзки на снимката и заглавието, поради преместването им в архив. Затова Ви молим, ако искате да отворите новина от посочените години да видите дата на желаната новина, да отидете в общия раздел Архив новини по години 2014 или 2015, да откриете новината по датата ѝ, и да използвате връзката под новината "прочети още>>"